Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu, Komisji Rewizyjnej; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

OGŁOSZENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu; Komisji Rewizyjnej; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej w Augustowie projektu budżetu miasta na 2023 rok.

4. Zaopiniowanie przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej w Augustowie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023­2036.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

7. Wypracowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

(-) Emilian Jasyen Al-Khameri

(-) Jolanta Oneta Roszkowska

(-) Mirosław Zawadzki

(-) Dariusz Ostapowicz

(-) Sylwia Bielawska

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/233/rada-miejska-w-augustowie.htm