Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że zmienił się termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie, które było zaplanowane na 25.03. 2022 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się 22.03.2022 r. (wtorek) o godz. 8.00, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Jolanta Oneta Roszkowska