W środę, 23 marca, w Starostwie Powiatowym podpisana została umowa na budowę „Centrum komunikacyjnego Augustowa”.

W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, ze strony Wykonawcy zadania: Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o.

Zadanie o wartości ponad 17,5 mln zł zostanie sfinansowane w kwocie około 14 mln zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie i przebudowie strategicznych ulic powiatowych w Augustowie:

  1. Etap Ia – Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2514B – ul. Kopernika,
  2. Etap Ib – Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2565B – ul. Młyńska na odcinku od ul. Mostowej do ul. 29 Listopada,
  3. Etap II – Przebudowa ulic powiatowych: Nr 2515B – ul. Kościelna, Nr 2551B – ul. Ks. Ściegiennego oraz Nr 2553B ul. Ks. Skorupki.

Zakończenie robót na etapach Ia i Ib planowane jest na koniec października br. Etap II przedsięwzięcia ma zostać zrealizowany do października 2023 roku.

Podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Augustowie na budowę „Centrum komunikacyjnego Augustowa”, od lewej: Wicestarosta D. Szkiłądź, Dyrektor PZD D. Hiero, Dyrektor STRABAG A. Krasowski, Starosta J. Szlaszyński, Członkowie Zarządu Powiatu: T. Drągiewicz i M. Dobkowski

Red.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie