2022-05-31, 16:28 Warszawa (PAP)

Przeciętna emerytura mężczyzn wynosi 3184 zł brutto, a kobiet – 2128 zł brutto. Z tego wynika, że różnica w wysokości tych świadczeń to 50 proc. – powiedziała we wtorek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podczas konferencji „Polka XXI w.”

Fot. PAP/Paweł Supernak

Szefowa ZUS podczas panelu poświęconemu rynkowi pracy zwróciła uwagę, że kwestie demograficzne są kluczowe dla systemu emerytalnego.

„Przeciętna emerytura w marcu 2022 r. wyniosła 2545 zł brutto. Kiedy podzielimy to na emeryturę mężczyzn, to będziemy mieć 3184 zł, a w przypadku pań – 2128 zł. Z tego jasno wynika, że emerytura mężczyzn jest o 50 proc. wyższa niż kobiet” – poinformowała prof. Uścińska.

Zaznaczyła, że luka emerytalna musi być oceniana nie tylko przez pryzmat różnicy w wysokości świadczeń kobiet i mężczyzn, bo w systemie emerytalnym wśród osób pobierających tzw. mikroemerytury, prawie 82 proc. stanowią kobiety. „Trzeba jasno powiedzieć, że rozwiązanie wprowadzone w 1999 r. oparte na fakcie, że jedna składka otwiera prawo do emerytury jest niewłaściwe i ono doprowadza do daleko idącej pauperyzacji kobiet” – wskazała prezes ZUS.

Wyjaśniła, że przyczyną luki emerytalnej jest też m.in. przerwa związana z urlopem macierzyńskim i opieką nad dzieckiem, a także różnica w ustawowym wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn.

Prof. Uścińska zaznaczyła, że zdecydowana większość kobiet przechodzi na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dodała przy tym, że według danych GUS przeciętne dalsze trwanie życia kobiet jest o 9 lat dłuższe niż mężczyzn.

Zdaniem szefowej ZUS należy prowadzić działania uświadamiające, że praca po przekroczeniu wieku emerytalnego może podwyższyć świadczenie o 10-15 proc.

Zgodnie z przywołanym przez prezes ZUS raportem Komisji Europejskiej, Polska jest jednym z najszybciej starzejących krajów UE. „Liczba osób w wieku 80 plus wzrośnie z 4 proc. w 2019 r. do 12 proc. w 2060 r. To – jak podaje komisja – powoduje duży wzrost wydatków na opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową, natomiast nie na emerytury” – podkreśliła prof. Uścińska.

Zdaniem szefowej Zakładu w celu zmniejszenia luki emerytalnej potrzebna jest ewaluacja podstawy wymiaru składek za okresy przerwy macierzyńskiej. Prof. Uścińska wskazała też na potrzebę wprowadzenia rozwiązań ułatwiających rodzicom godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

„Trzeba myśleć bardzo szeroko, bo system emerytalny jest wrażliwy na wszystkie procesy, np. te związane z rynkiem pracy, na kwestie aktywności osób z niepełnosprawnościami, kobiet czy osób starszych” – powiedziała prezes ZUS.

Organizowana w Warszawie przez Fundację Projekt PL konferencja „Polka XXI w. – Edycja 2022” jest poświęcona obecności i roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, technologicznym oraz kulturowym.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec