2022-02-09, 06:23 Warszawa (PAP)

We wtorek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zakupu dekodera do odbioru telewizji. Gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej otrzymają świadczenie w wysokości do 100 zł na zakup dekodera tv.

Warszawa, 08.02.2022. Pos³owie na sali obrad w pierwszym dniu posiedzenia Sejmu w Warszawie, 8 bm. (amb) PAP/Paweł Supernak

Chodzi o ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej tv cyfrowej.

Za przyjęciem ustawy, która ustanawia świadczenie na zakup dekodera tv w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej, opowiedziało się 424 posłów, przeciw było 16, a 17 wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania posłowie przyjęli dwie poprawki do ustawy zgłoszone przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Jedna z nich doprecyzowuje zasady obliczania dotacji celowej dla tzw. operatora wyznaczonego. Inna uszczegóławia przepisy dotyczących karania podmiotów, które będą sprzedawały użytkownikom końcowym dekodery niezgodne z wymaganiami technicznymi związanymi ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Obie te zmiany pozytywnie zaopiniowała wcześniej sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na wtorkowym posiedzeniu. Pozostałe osiem poprawek, które odrzucili podczas głosowania posłowie nie uzyskało poparcia komisji.

Zgodnie z projektem ustawy, rząd dofinansuje kwotą 100 zł zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku.

Wniosek o dopłatę, według projektu noweli, będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej.

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap – od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap – od 25 kwietnia 2022 r. – województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap – od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap – od 27 czerwca 2022 r. – województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pif/ drag/