Od 1 lipca będzie już można przebywać przy granicy z Białorusią. Wtedy to przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy w Podlaskiem i Lubelskiem.

fot. Wody Polskie

Jednocześnie wojewoda podlaski wprowadził zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej, który będzie obowiązywał do 15 września.

W związku z powyższym 1 lipca otwarte dla żeglugi zostaną śluzy Kanału Augustowskiego na odcinku od śluzy Sosnówek do śluzy Kudrynki

Graniczna śluza Kurzyniec – pozostaje zamknięta dla ruchu.

Śluzy Tartak i Kudrynki   czynne będą codziennie w godz. 10.00-18.00. Ostatnie śluzowane rozpoczyna się 30 minut przed zamknięciem śluzy.

Przypominamy, że w tym sezonie nawigacyjnym wszyscy użytkownicy dróg wodnych są zwolnieni z opłat za śluzowanie.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj >>> Komunikaty Nawigacyjne.

| bialystok.wody.gov.pl