Informujemy, że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, w zakładce Dyżury Aptek, dostępny jest aktualny grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Augustowa, na okres od dnia 10 lipca do dnia 30 września 2022 r.

Augustów, dnia 30 czerwca 2022 r.

źródło informacji: