Małgorzata Busińska, akwarela z okładki tomiku pogwarkowego

       Przy okazji prezentacji poszczególnych pogwarkowych tomików przypominałam historię Niedzielnych Pogwarek Poetyckich przy Herbatce organizowanych w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej APK w Augustowie. Po raz przedostatni w wielkim skrócie pragnę przypomnieć to, co się działo od czasu XV spotkania, które poświęcone było wierszomtrzmielim, pszczelim i miodnym. Swoją wystawę wówczas prezentowała poetka, pisarka, podróżniczka i fotograficzka Zofia Piłasiewicz. Miały one miejsce 18 lutego 2018 roku. Zrodził się z nich tomik Wiersze trzmiele, pszczele, miodne z rysunkiem ula Renaty Rybsztat na okładce. Opublikowało w nim wiersze 20 poetów

     XVI spotkanie pogwarkowe „Po prostu buty…” odbyło się w czerwcu 2018 roku. Towarzyszyła mu wystawa malarstwa olejnego na płótnie malarki, renowatorki obrazów i poetki Celiny Mieńkowskiej. Na plakatach i okładce tomiku o tym samym tytule znajduje się przedstawiony przez R. Rybsztat obraz Vincenta van Gogha „Para drewnianych butów”. Wśród zamieszczonych w nim utworów 25 poetów są obok liryków fraszki, haiku i wiersz Kiyrpce Wandy Łomnickiej-Dulak z Piwnicznej-Zdroju napisany w gwarze czarnych górali.

   Ponownie spotkaliśmy się tegoż samego roku we wrześniu na „Święcie mojej ulicy”. Pogwarkom towarzyszyła wystawa akwarel Zdzisława Rutkowskiego. Sportretowane przez malarza akwarelą miasto zagościło we wkładce do tomiku i na jego okładce. Wybrałyśmy do niego wiersze 18 poetów. O ulicach Augustowa opowiedzieli augustowianie i autorzy z Brańska, Konstancina-Jeziornej, Obuchowizny, Sokółki, Suchowoli, Suwałk i Warszawy.

  Ostatnim pogwarkom w 2018 r. zatytułowanym „Mój święty patron” towarzyszyła wystawa medali i obrazków z postaciami świętych oraz książek o tej tematyce z kolekcji Krzysztofa Anuszkiewicza. Jego fotografie wizerunków świętych postaci ozdobiły tomik pt. Nasi święci, znalazły się również we wkładce do niego. Wierszom poświęconym Maryi i świętym patronom towarzyszy rzeźba św. Krzysztofa z Nowej Wilejki. W tomiku są utwory augustowian oraz poetów z Białegostoku, Brańska, Ełku, Grajewa, Monkiń, Obuchowizny, Olsztyna, Sokółki, Suchowoli, Suwałk i Węgorzewa. Jeden z wierszy został napisany wspólnie przez dwóch autorów, a mianowicie Erazma Stefanowskiego i jego syna Szymona.

    Rok 2019 rozpoczęliśmy poetyckim spotkaniem 17 lutego. Poświecone było ono dawnym przedmieściom Augustowa, czyli Białobrzegom, Biernatkom, Klonownicy, Turówce, Uściankom, Wójtowskim Włókom i Żarnowu. Towarzyszyła mu wystawa malarstwa olejnego na płótnie malarski i poetki Bożeny Klimaszewskiej. W tomiku opublikowałyśmy wiersze 13 autorów. We wkładce do tomiku zostały zamieszczone zdjęcia zabytków z terenu byłych przedmieść autorstwa J. Drozdowskiej.

 Jubileuszowe XX pogwarki poświęcone były książkom, zakładkom książkowym, czytaniu i bibliotekom. Na wystawie 16.06.19 zaprezentowali się kolekcjonerzy zakładek: Alicja Bajkowska, Małgorzata Zachorowska-Falicka, Krystyna Zawadzka (z pracami wykonanymi przez podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Kuriance), Lidia A. Karpińska (z zakładkami uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie) i J. Drozdowska; pokazał też zakładkowe eksponaty numizmatyczne K. Anuszkiewicz, zaś dawne elementarze Krystyna Walicka. Tomik rozpoczyna wiersz Bogusława Falickiego Ginący gatunek, zaś kończy – J. Drozdowskiej W Sankt Gallen – mieście Świętej Wiborady opiekunki miłośników książek. Na jego okładce i przekładkach widnieje kompozycjafotograficzna R. Rybsztat z zakładek zebranych przez A. Bajkowską.

We wrześniu tegoż roku słuchaliśmy wierszy poświęconych architekturze, zaś na wystawie można było zobaczyć rysunki poetki i autorki przewodników turystycznych Ireny Batury. Przedstawiła na nich drewniane budowle Podkarpacia i Małopolski. Obok rysunków znajdowały się wykonane przez nią zakładki do książek. Prace zamieszczone są również we wkładce do zbiorku, zaś na jego okładce widniej zdjęcie wież augustowskiej bazyliki wykonane przez R. Rybsztat. W tomiku można przeczytać dwie małe prozy Bożeny Diemjaniuk oraz wiersze 24 poetów. Tomik zamyka wiersz o tytule Ściana K. Walickiej.

  Na koniec 2019 roku słuchaliśmy utworów o dworcach, pociągach i tramwajach. Na plakacie i okładce tomiku znajduje się akwarela Barbary Milanowskiej przedstawiająca tramwaj w dawnej Łodzi. Jej akwarele i olej na płótnie zostały opublikowane we wkładce do tomiku, w którym znalazły się wiersze 29 autorów. Tom rozpoczyna utwór I. Batury Dylemat, zaś kończy liryk o cechach piosenki Lucyny Jakubiak-Poręby Strzała Północy. Na przekładkach znajduje się akwarela B. Milanowskiej i zdjęcia J. Drozdowskiej. Akwarele i grafiki B. Milanowskiej prezentowane były na wystawie towarzyszącej pogwarkom.

   Rok 2020 (ostatni z cyklu) rozpoczęliśmy wierszami o herbacie i kawie. Na wystawie towarzyszyło im malarstwo na starych deskach, akwarele oraz oleje i akryle na płótnie Małgorzaty Busińskiej. Prace artystki również znalazły się we wkładce do tomiku, którego okładkę zdobi jej akwarela. W zbiorze zostały pomieszczone wiersze 31 autorów. Na przekładkach znajdują się zdjęcia filiżanek i kubeczków J. Drozdowskiej z jej domowej kolekcji.

    Później nastała pandemia i pomieszała nasze plany. Ostatnie trzy spotkania (XXIV, XXV i XXVI) musiały zderzyć się z wieloma trudnościach. Mimo kłopotów zakończyły się wydaniem tomików. Żeby nie wydłużać w nieskończoność swego tekstu zrelacjonuję je przy następnej okazji.

  W tym momencie chcę podziękować wszystkim tym, bez których pomocy bądź inspiracji spotkań mogłoby nie być. Dziękuję Annie Jastrzębskiej – Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury za zgodę na organizację Niedzielnych Pogwarek Poetyckich przy Herbatce oraz Małgorzacie Pieńczykowskiej – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej APK w Augustowie, że pozwoliła i wspomagała podjęty przeze mnie i później kontynuowany wspólnie z Anną Oleksy projekt pogwarkowy; mojej kuzynce Halinie Korzenieckiej – wykonującej rzemiosło artystyczne i użytkowe za zgodę na wystawę swoich prac „malowanych igłą” w Filii nr 2 MBP w Augustowie i jej córce Edycie Rekuć za aranżację pierwszej wystawy, co mnie utwierdziło w potrzebie i możliwości wykonania wszystkich pozostałych wystaw; wreszcie Ani Oleksy za sześcioletnią współpracę przy organizacji spotkań i wystaw; Renacie Rybsztat za projekt logo pogwarek i wszystkich plakatów poza jednym, który zrealizowała Krystyna Bakuniewicz; Leonardzie Szubździe za podjęcie się wraz ze mną opracowania szesnastu tomików pogwarkowych; Bożenie Diemjaniuk, Zbigniewowi Fałtynowiczowi, Krystynie Gudel, Reginie Kantarskiej-Koper, Jadwidze Koniecko, Czesławowi Kowalewskiemu, Janowi Saczce i Tadeuszowi Trojanowskiemu za pomoc i podpowiedzi w wątpliwościach różnych przy ich opracowywaniu, a także za pomoc w sczytywaniu tomików; K. Bakuniewicz za ich druk na bibliotecznej drukarce. Za pomoc przy montowaniu wystaw dziękuję przede wszystkim Krzysztofowi Anuszkiewiczowi, z którym najwięcej ich zrealizowaliśmy, za współpracę wszystkim innym artystom plastykom, fotografikom i kolekcjonerom, których prace zagościły na Komunalnej, czyli K. Anuszkiewiczowi, Alicji Bajkowskiej, Irenie Baturze, Juliuszowi Sz. Baturze, Małgorzacie Busińskiej, Anecie i Izabeli Cembor, Barbarze Gałczyńskiej, Jerzemu Garze i Ośrodkowi Rehabilitacji Jeży „Jerzy dla Jeży” w Kłodzku; Danucie Gejcyk, Lidii Alicji Karpińskiej oraz uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. E. Młynarskiego w Augustowie (Natalii Bujnowskiej, Bartłomiejowi Krysztofikowi, Adamowi Mojsiewiczowi, Marcie Mojsiewicz, Annie Szymczak, Hannie Szymczak, Amelii Wronie i Julii Wronie); Bożenie Klimaszewskiej, J. Koniecko, H. Korzenieckiej, Celinie Mieńkowskiej, Barbarze Milanowskiej, Janinie Osewskiej, Gabrieli Pawluczyk, Zofii Piłasiewicz, R. Rybsztat, Zdzisławowi Rutkowskiemu, L. Szubździe i jej wnukom z USA (Malinie Jeffery i Kubie Syrkowi), Elżbiecie Szulińskiej, Małgorzacie Zachorowskiej-Falickiej, Krystynie Zawadzkiej i jej podopiecznym z Kurianki oraz Zenonowi Wojciechowi Stankiewiczowi, K. Gudel, L. Szubździe i Lucynie Jakubiak-Porębie, których prace i kolekcje mogliśmy przez pandemię oglądać jedynie we wkładkach do tomików i Internecie, także wszystkim plastykom, których prace publikowałyśmy w naszych tomikach, również Muzeum Ziemi Augustowskiej za użyczenie fotografii Judela Rotsztejna. Dziękuję wszystkim autorom wierszy czytanych podczas spotkań oraz publikowanych w wydawnictwach pogwarkowych; dziękuję muzykom występującym na spotkaniach (Konradowi Boszko i Grzegorzowi Sobczakowi) oraz tym, którzy zamieszczali w różnych okresach informacje i artykuły o spotkaniach w Internecie i czasopismach, a więc K. Bakuniewicz, Zbigniewowi Bartoszewiczowi, Z. Fałtynowiczowi, L. A. Karpińskiej, Annie Korąkiewicz, Konradowi Milanowskiemu, Dariuszowi Oleksemu, Beacie Perzanowskiej, Wojciechowi Piotrowiczowi, J. Saczce, Kazimierzowi Słomińskiemu, Bartoszowi Świerkowskiemu, Iwonie Truszkowskiej, Jolancie Wojczulis; portalom i redakcjom: Augustow.org., „Augustowski Reporter”, Augustow24, „Gazeta Współczesna”, „Najprościej”, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, „Przegląd Powiatowy”, stronom internetowym Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie, Szkoły Podstawowej w Białobrzegach i oczywiście stronom Augustowskich Placówek Kultury, w tym MBP APK. Dziękuję za zdjęcia ze spotkań, które mogłam wykorzystywać we własnych publikacjach m.in. K. Anuszkiewiczowi, M. Busińskiej, Mateuszowi Gudelowi, J. Koniecko, A. Oleksy, J. Osewskiej, B. Perzanowskiej, Erazmowi Stefanowskiemu, Ewie J. Wojtków, Beacie Wysockiej i M. Zachorowskiej-Falickiej.

Dziękuję wreszcie najserdeczniej jak umiem Jamińskiemu Zespołowi Indeksacyjnemu za wydanie książkowe naszych wierszy pogwarkowych poświęconych przedmieściom Augustowa i a za współpracę Krzysztofowi Zięcinie z nadzieją na opublikowanie pogwarkowych limeryków.

Na końcu pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom spotkań pogwarkowych, a szczególnie tym, którzy wielokrotnie u nas gościli, w tym czytającym wiersze poetów z różnych powodów niemogących brać udziału bezpośrednio w wieczorach literackich. Dziękuję za czytanie i słuchanie wierszy, za wspólne rozmowy, za wszystkie dobre słowa, wszelką serdeczność oraz przynoszone ciasta, słodycze i owoce, które umilały nasze poetycko-herbaciane spotkania. Kocie i jeżowe postaci wypieczone przez pp. Bożenę Kowalczyk i K. Walicką wpisały się do artystycznej galerii pogwarkowej na równi z pracami plastycznymi.

     Człowiek w pojedynkę sam nie może nic zrobić, jeżeli tak mniema, to się bardzo myli. Nauczyły mnie takiego widzenia rzeczy realizowane spotkania, za co jestem wdzięczna wszystkim Państwu i losowi.

Małgorzata Busińska, akwarela

Józefa Drozdowska

Lista autorów, których wiersze i prace plastyczne zostały opublikowane w tomikach pogwarkowych od V do XIII

Skład komputerowy tomików – Józefa Drozdowska

Koncepcja wydawnicza i wybór wierszy – Józefa Drozdowska

Opracowanie – Józefa Drozdowska, Leonarda Szubzda

Druk tomików na drukarce Miejskiej Biblioteki Publicznej APK w Augustowie –Krystyna Bakuniewicz

Składanie, zszywanie i wysyłka tomików – Józefa Drozdowska

Logo Niedzielnych Pogwarek Poetyckich przy Herbatce – Renata Rybsztat

Projekty plakatów i zaproszeń – Renata Rybsztat

(V) Wiersze trzmiele, pszczele, miodne, Augustów 2018, s. 34, [2 nlb.]

 • Irena Batura (Augustów)
 • Beata Bronakowska (Konstancin-Jeziorna)
 • Bożena Daniłowicz (Augustów)
 • Józefa Drozdowska (Augustów)
 • Krystyna Gudel (Suchowola)
 • Bożena Klimaszewska (Obuchowizna)
 • Celina Mieńkowska (Augustów)
 • Zofia Piłasiewicz (Augustów)
 • Maria Roszkowska (Białystok)
 • Jan Saczko (Augustów)
 • Irena Słomińska (Białystok)
 • Erazm Stefanowski (Augustów)
 • Małgorzata Szczecina (Augustów i Olsztyn)
 • Leonarda Szubzda (Sokółka)
 • Regina Świtoń (Knyszyn)
 • Krystyna Walicka (Augustów)
 • Piotr Waldemar Wiśniewski (Suwałki)
 • Ewa Jolanta Wojtków (Węgorzewo)
 • Zofia Wróblewska (Brańsk)
 • Krystyna Zawadzka (Augustów)

Rysunek na okładce i karcie tytułowej – Renata Rybsztat (Augustów)

Zdjęcie z 1970 roku na końcu tomiku, s. [2 nlb.]  – Józefa Drozdowska (Augustów)

Spotkaniu literackiemu towarzyszyła wystawa fotografii Zofii Piłasiewicz

(VI) Po prostu buty…, Augustów 2018, s. 47

 • Irena Batura (Augustów)
 • Alicja Bolińska (Monkinie)
 • Józef Zenon Budziński (Grajewo)
 • Józefa Drozdowska (Augustów)
 • Krystyna Gudel (Suchowola)
 • Dorota Jagodzińska (Walim)
 • Regina Kantarska-Koper (Białystok)
 • Bożena Klimaszewska (Obuchowizna)
 • Wanda Łomnicka-Dulak (Piwniczna-Zdrój)
 • Celina Mieńkowska (Augustów)
 • Janina Osewska (Augustów)
 • Maria Roszkowska (Białystok)
 • Jan Saczko (Augustów)
 • Jerzy Sikora (Ełk)
 • Irena Słomińska (Białystok)
 • Kazimierz Słomiński (Białystok)
 • Małgorzata Szczecina (Augustów i Olsztyn)
 • Leonarda Szubzda (Sokółka)
 • Regina Świtoń (Knyszyn)
 • Krystyna Walicka (Augustów)
 • Piotr Waldemar Wiśniewski (Suwałki)
 • Ewa Jolanta Wojtków (Węgorzewo)
 • Zofia Wróblewska (Brańsk)
 • Małgorzata Zachorowska-Falicka (Warszawa)
 • Krystyna Zawadzka (Augustów)

Obraz Vincenta van Gogha „Para drewnianych butów” na okładce i karcie tytułowej – przedstawiony przez Renatę Rybsztat (Augustów)

Spotkaniu literackiemu towarzyszyła wystawa malarstwa olejnego na płótnie Celiny Mieńkowskiej

(VII) Święto mojej ulicy. Wybór wierszy o augustowskich ulicach, Augustów 2018, s. 35

 • Genowefa Balukiewicz (Augustów)
 • Irena Batura (Augustów)
 • Beata Bronakowska (Konstancin-Jeziorna)
 • Tadeusz Dawidejt (Augustów)
 • Józefa Drozdowska (Augustów)
 • Krystyna Gudel (Suchowola)
 • Hanna Karp (Warszawa)
 • Bożena Klimaszewska (Obuchowizna)
 • Czesław Kowalewski (Augustów)
 • Celina Mieńkowska (Augustów)
 • Janina Osewska (Augustów)
 • Jan Saczko (Augustów)
 • Erazm Stefanowski (Augustów)
 • Leonarda Szubzda (Sokółka)
 • Krystyna Walicka (Augustów)
 • Piotr Waldemar Wiśniewski (Suwałki)
 • Zofia Wróblewska (Brańsk)
 • Krystyna Zawadzka (Augustów)

Akwarela na okładce i karcie tytułowej – Zdzisław Rutkowski (Augustów)

Wkładka do tomiku z akwarelami Zdzisława Rutkowskiego (Augustów)

Spotkaniu literackiemu towarzyszyła wystawa akwarel Zdzisława Rutkowskiego

(VIII) Nasi święci. Wybór wierszy, Augustów 2019, s. 50, [2 nlb.]

 • Irena Batura (Augustów)
 • Alicja Bolińska (Monkinie)
 • Józef Zenon Budziński (Grajewo)
 • Bożena Diemjaniuk (Augustów)
 • Józefa Drozdowska (Augustów)
 • Krystyna Gudel (Suchowola)
 • Henryka Hołownia (Suwałki)
 • Regina Kantarska-Koper (Białystok)
 • Bożena Klimaszewska (Obuchowizna)
 • Czesław Kowalewski (Augustów)
 • Celina Mieńkowska (Augustów)
 • Janina Osewska (Augustów)
 • Zofia Piłasiewicz (Augustów)
 • Joanna Pisarska (Białystok)
 • Jan Saczko (Augustów)
 • Urszula Sieńkowska-Cioch (Augustów)
 • Jerzy Sikora (Ełk)
 • Janusz Sowiński (Augustów)
 • Erazm i Szymon Stefanowscy (Augustów)
 • Małgorzata Szczecina (Augustów i Olsztyn)
 • Leonarda Szubzda (Sokółka)
 • Krystyna Walicka (Augustów)
 • Piotr Waldemar Wiśniewski (Suwałki)
 • Ewa Jolanta Wojtków (Węgorzewo)
 • Zofia Wróblewska (Brańsk)
 • Krystyna Zawadzka (Augustów)

Zdjęcie na okładce i karcie tytułowej – Krzysztof Anuszkiewicz (Augustów)

Zdjęcia na przekładkach i wewnątrz tomiku, ss. 50 i [1 i 2 nlb.] – Krzysztof Anuszkiewicz (Augustów)

Wkładka do tomiku z fotografiami Krzysztofa Anuszkiewicza (Augustów)

Spotkaniu literackiemu towarzyszyła wystawa medali i obrazków z postaciami świętych oraz książek

o tej tematyce z kolekcji Krzysztofa Anuszkiewicza

(IX) Dawne przedmieścia Augustowa w wierszach, Augustów 2019, s.56

 • Irena Batura (Augustów)
 • Józefa Drozdowska (Augustów)
 • Barbara Gałczyńska (Augustów)
 • Krystyna Gudel (Suchowola)
 • Bożena Klimaszewska (Obuchowizna)
 • Czeslaw Kowalewski (Augustów)
 • Celina Mieńkowska (Augustów)
 • Anna Moczek (Chruszczobród)
 • Jan Saczko (Augustów)
 • Urszula Sieńkowska-Cioch (Augustów)
 • Leonarda Szubzda (Sokółka)
 • Krystyna Walicka (Augustów)
 • Piotr Waldemar Wiśniewski (Suwałki)

Zdjęcie na okładce, karcie tytułowej i przekładkach – Renata Rybsztat (Augustów)

Wkładka do tomiku z fotografiami Józefy Drozdowskiej (Augustów)

Spotkaniu literackiemu towarzyszyła wystawa malarstwa olejnego na płótnie Bożeny Klimaszewskiej

(X, jubileuszowy) Wiersze o książkach i czytaniu, zakładkach książkowych i bibliotekach, Augustów 2019, s. 64

 • Irena Batura (Augustów)
 • Alicja Bolińska (Monkinie)
 • Grażyna Cylwik (Białystok)
 • Tadeusz Dawidejt (Augustów)
 • Józefa Drozdowska (Augustów)
 • Bogusław Falicki (Warszawa)
 • Krystyna Gudel (Suchowola)
 • Regina Kantarska-Koper (Białystok)
 • Bożena Klimaszewska (Obuchowizna)
 • Czesław Kowalewski (Augustów)
 • Celina Mieńkowska (Augustów)
 • Anna Moczek (Chruszczobród)
 • Janina Osewska (Augustów)
 • Małgorzata Dorota Pieńkowka (Malinówka Wielka)
 • Waldemar Paweł Pieńkowski (Malinówka Wielka)
 • Joanna Pisarska (Białystok)
 • Jan Saczko (Augustów)
 • Irena Słomińska (Białystok)
 • Kazimierz Słomiński (Białystok)
 • Leonarda Szubzda (Sokółka)
 • Krystyna Walicka (Augustów)
 • Piotr Waldemar Wiśniewski (Suwałki)
 • Ewa Jolanta Wojtków (Węgorzewo)
 • Zofia Wróblewska (Brańsk)
 • Małgorzata Zachorowska-Falicka (Warszawa)
 • Krystyna Zawadzka (Augustów)

Kompozycja fotograficzna z zakładek z kolekcji Alicji Bajkowskiej na okładce, karcie tytułowej i przekładkach – Renata Rybsztat (Augustów)

Zakładka fotograficzna z moimi Przyjaciółmi, s. 59 – Józefa Drozdowska (Augustów)

Spotkaniu literackiemu towarzyszyła wystawa zakładek do książek z kolekcji Alicji Bajkowskiej, Józefy Drozdowskiej, Małgorzaty Zachorowskiej-Falickiej oraz prac uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. E. Młynarskiego w Augustowie powstałych z inspiracji Lidii Alicji Karpińskiej i eksponatów wykonanych na warsztatach prowadzonych przez Krystynę Zawadzką w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im. św. Ojca Pio w Kuriance. Krzysztof Anuszkiewicz zaprezentował miniaturowe zakładki z kolekcji numizmatycznej, a Krystyna Walicka dawne elementarze

(XI) Zauroczeni architekturą. Wiersze i małe prozy, Augustów 2019, s. 59

 • Irena Batura (Augustów)
 • Mateusz Cioch (Augustów)
 • Grażyna Cylwik (Białystok)
 • Bożena Diemjaniuk (Augustów)
 • Józefa Drozdowska (Augustów)
 • Barbara Gałczyńska (Augustów)
 • Krystyna Gudel (Suchowola)
 • Regina Kantarska-Koper (Białystok)
 • Lucyna Karna (Augustów)
 • Bożena Klimaszewska (Obuchowizna)
 • Czesław Kowalewski (Augustów)
 • Urszula Krajewska-Szeligowska (Krajewo Białe)
 • Celina Mieńkowska (Augustów)
 • Anna Moczek (Chruszczobród)
 • Janina Osewska (Augustów)
 • Małgorzata Dorota Pieńkowska (Malinówka Wielka)
 • Waldemar Pieńkowski (Malinówka Wielka)
 • Joanna Pisarska (Białystok)
 • Jan Saczko (Augustów)
 • Jerzy Sikora (Ełk)
 • Leonarda Szubzda (Sokółka)
 • Krystyna Walicka (Augustów)
 • Piotr Waldemar Wiśniewski (Suwałki)
 • Małgorzata Zachorowska-Falicka (Warszawa)
 • Krystyna Zawadzka (Augustów)

Fotografia na okładce tomiku, karcie tytułowej i s. 3 – Renata Rybsztat (Augustów)

Wkładka do tomiku z rysunkami i zakładkami do książek Ireny Batury (Augustów)

Spotkaniu literackiemu towarzyszyła wystawa rysunków budowli architektonicznych z terenu Małopolski i Podkarpacia Ireny Batury oraz wykonanych przez nią zakładek do książek

(XII) Na dworcach, w pociągach i tramwajach. Wiersze, Augustów 2020,

s. 72

 • Irena Batura (Augustów)
 • Alicja Bolińska (Monkinie)
 • Grażyna Cylwik (Białystok)
 • Józefa Drozdowska (Augustów)
 • Katarzyna Grabowska (Suraż)
 • Krystyna Gudel (Suchowola)
 • Lucyna Jakubiak-Poręba (Augustów)
 • Teresa Kaczorowska (Ciechanów)
 • Regina Kantarska-Koper (Białystok)
 • Lucyna Karna (Augustów)
 • Bożena Klimaszewska (Obuchowizna)
 • Czesław Kowalewski (Augustów)
 • Urszula Krajewska-Szeligowska (Krajewo Białe)
 • Celina Mieńkowka (Augustów)
 • Anna Moczek (Chruszczobród)
 • Janina Osewska (Augustów)
 • Zofia Piłasiewicz (Augustów)
 • Waldemar Paweł Pieńkowski (Malinówka Wielka)
 • Joanna Pisarska (Białystok)
 • Jan Saczko (Augustów)
 • Jerzy Sikora (Ełk)
 • Irena Słomińka (Białystok)
 • Kazimierz Słomiński (Białystok)
 • Leonarda Szubzda (Sokółka)
 • Krystyna Walicka (Augustów)
 • Piotr Waldemar Wiśniewski (Suwałki)
 • Ewa Jolanta Wojtków (Węgorzewo)
 • Małgorzata Zachorowska-Falicka (Warszawa)
 • Krystyna Zawadzka (Augustów)

Akwarela na okładce, karcie tytułowej i drugiej przekładce – Barbara Milanowska (Augustów)

Zdjęcia na pierwszej i trzeciej przekładce oraz w tomiku na ss. [67] i 71 – Józefa Drozdowska (Augustów)

Wkładka do tomiku z akwarelami i olejem na płótnie Barbary Milanowskiej (Augustów)

Spotkaniu literackiemu towarzyszyła wystawa akwarel i grafik Barbary Milanowskiej

(XIII) Pora na herbatę lub kawę… Wiersze, Augustów 2020, s. 60

 • Irena Batura (Augustów)
 • Alicja Bolińska (Monkinie)
 • Grażyna Cylwik (Białystok)
 • Anna Czartoszewska (Plewki)
 • Józefa Drozdowska (Augustów)
 • Bogusław Falicki (Warszawa)
 • Barbara Gałczyńska (Augustów)
 • Katarzyna Grabowska (Suraż)
 • Krystyna Gudel (Suchowola)
 • Lucyna Jakubiak-Poręba (Augustów)
 • Teresa Kaczorowska (Ciechanów)
 • Regina Kantarska-Koper (Białystok)
 • Lucyna Karna (Augustów)
 • Bożena Klimaszewska (Obuchowizna)
 • Czesław Kowalewski (Augustów)
 • Urszula Krajewska-Szeligowska (Krajewo Białe)
 • Celina Mieńkowska (Augustów)
 • Małgorzata Dorota Pieńkowska (Malinówka Wielka)
 • Waldemar Paweł Pieńkowski (Malinówka Wielka)
 • Zofia Piłasiewicz (Augustów)
 • Joanna Pisarska (Białystok)
 • Jan Saczko (Augustów)
 • Urszula Sieńkowska-Cioch (Augustów)
 • Irena Słomińska (Białystok)
 • Kazimierz Słomiński (Białystok)
 • Erazm Stefanowski (Augustów)
 • Leonarda Szubzda (Sokółka)
 • Krystyna Walicka (Augustów)
 • Piotr Waldemar Wiśniewski (Suwałki)
 • Małgorzata Zachorowska-Falicka (Warszawa)
 • Krystyna Zawadzka (Augustów)

Akwarela na okładce i karcie tytułowej – Małgorzata Busińska (Danowskie)

Zdjęcia filiżanek i kubków z kolekcji domowej oraz kotki Toli z dzbankiem na przekładkach i w tomiku na ss.35, 38, 57 i 60 – Józefa Drozdowska (Augustów)

Wkładka do tomiku z pracami malarskimi Małgorzaty Busińskiej (Danowskie)

Spotkaniu literackiemu towarzyszyła wystawa prac malarskich (akwarele, akryl i oleje na płótnie, malarstwo na starych deskach) Małgorzaty Busińskiej