2022-10-03, 11:34 Warszawa (PAP)

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną, która ma zostać przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Niemiec ws. reparacji wojennych.

Warszawa, 03.10.2022. Minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau na konferencji prasowej w siedzibie centrum Medialnego MSZ w Warszawie, 3 bm. Szef MSZ podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji, która zostanie przekazana dyplomacji niemieckiej. (aldg) PAP/Radek Pietruszka

„Nota dyplomatyczną, którą właśnie parafowałem zostanie przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec” – oświadczył Rau.

„Wyraża ona przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945” – powiedział szef polskiej dyplomacji. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Wiktoria Nicałek

rbk/ wni/ godl/