Szlak August Velo – już otwarty! W uroczystości w Dąbrówce na Białorusi wzięli udział w niedzielę (2 czerwca br.) Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i Władimir Krawcow, Przewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. W planach jest poszerzenie szlaku po polskiej stronie i stworzenie kolejnego: Białowieża Velo, co pozwoli połączyć dwie największe atrakcje Podlasia: Kanał Augustowski i Puszczę Białowieską.

− Cieszy mnie fakt otwarcia nowej trasy rowerowej; symbolicznego dla obu stron szlaku, biegnącego w strefie Kanału Augustowskiego – mówił podczas spotkania z przedstawicielami władz obwodu grodzieńskiego, marszałek Artur Kosicki. – Wszystkie nasze działania podnoszące jego atrakcyjność są niezwykle cenne, bo w ślad za nimi będzie rosło zainteresowanie turystów terenami przygranicznymi. A ma to przecież swój ekonomiczny wymiar, bo przysporzyć może nowych miejsc pracy, co bezpośrednio wpłynie na poziom życia naszych mieszkańców.

Natomiast przewodniczący Władimir Krawcow podkreślił, że August Velo to trasa symboliczna, otwierająca nowe możliwości dla obu krajów.

– Turystom z dwóch stron tej granicy będzie łatwiej się poznać, zblizyć, poznać kulturę, ciekawe miejsca a także nawiązać współpracę – mówił dziennikarzom przewodniczący Krawcow. – Chcemy kontynuować ten projekt, bo naszym celem jest połączenie zarówno z trasą Green Velo, w przyszłości także z EuroVelo, a także z Puszczą Białowieską, naszym wspólnym dziedzictwem.

Rowerem z Białorusi do Polski

Szlak August Velo, biegnący od miejscowości Mikaszówka (Polska) do Grodna, został wytyczony i oznakowany w ramach projektu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”, realizowanego przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego we współpracy z Departamentem Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Inicjatywę wsparło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt ten ma na celu rozwój przedsiębiorczości w turystyce poprzez poprawę infrastruktury białoruskiej części Kanału Augustowskiego. A w jego ramach realizowane są też wspólne działania, promujące Kanał Augustowski – transgraniczny szlak wodny, łączący oba kraje.

Ale August Velo to dopiero pierwszy etap rozwoju tego typu infrastruktury na polsko – białoruskim pograniczu. W planach jest kolejna inwestycja – polski odcinek August Velo od przejścia granicznego w Rudawce do Mikaszówki, gdzie połączy się z Green Velo a także szlak rowerowy Białowieża Velo, który będzie jego przedłużeniem z Grodna do Białowieży.

 – Tym samym powstanie całkowicie nowy transgraniczny produkt turystyczny, łączący dwie najbardziej rozpoznawalne atrakcje turystyczne naszych regionów: Kanał Augustowski i Puszczę Białowieską – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Po oficjalnym otwarciu szlaku przedstawiciele obu delegacji udali się rowerami na przejście graniczne Lesnaja – Rudawka na Kanale Augustowskim, by przekroczyć granicę polsko – białoruską.

Mapa drogowa współpracy

Kolejnym punktem podlasko-grodzieńskiego spotkania były rozmowy o możliwościach rozwoju współpracy. Wśród tematów, znajdujących się w programie rozmów prowadzonych w Augustowie były m.in. gospodarka, inwestycje, handel zagraniczny i przedsiębiorczość, rolnictwo, turystyka i kultura oraz współpraca transgraniczna.

Podsumowaniem rozmów było podpisanie przez Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i Władimira Krawcowa, Przewodniczącego Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego dokumentu w sprawie kierunków współpracy dwustronnej Województwa Podlaskiego Rzeczypospolitej Polskiej i Obwodu Grodzieńskiego Republiki Białorusi na lata 2019-2021.

− Dziś omówiliśmy wiele spraw związanych z naszymi krajami. Dotyczą one różnych dziedzin, między innymi gospodarki – powiedział po spotkaniu przewodniczący Władimir Krawcow.

– Porozumienie, które podpisaliśmy to mapa drogowa naszej współpracy – podkreślił z kolei marszałek Artur Kosicki. – Obejmuje ona kwestie związane z gospodarką, wsparciem przedsiębiorczości, by lepiej funkcjonowała na tych terenach. Ważna jest też ochrona dziedzictwa kulturowego na Grodzieńszczyźnie.

Wspólne działania transgraniczne

Dokument uszczegóławia podpisaną dwa lata temu deklarację o współpracy pomiędzy województwem podlaskim i obwodem grodzieńskim. W dokumencie znalazły się zapisy mówiące m.in. o wymianie informacji na temat wydarzeń gospodarczych, planowanych do realizacji inwestycjach, poszerzeniu współpracy pomiędzy strefą ekonomiczną „Grodnoinvest” a środowiskami biznesowymi z Podlaskiego w ramach klastrów branżowych. Obie strony chcą też realizować wspólne projekty w ramach programów transgranicznych, a także wymieniać się doświadczeniami związanymi z technologiami rolnymi. Ważnym elementem współpracy ma być też rozwój transgranicznych szlaków turystycznych na polsko-białoruskim pograniczu, w tym szlaku rowerowego August Velo oraz Szlaku Fortyfikacji, Frontu Wschodniego I Wojny Światowej i Szlaku Tatarskiego.

Województwo podlaskie i obwód grodzieński mają także działać na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie parku turystyczno-rekreacyjnego „Kanał Augustowski” oraz tworzenia i rozwoju obiektów logistyki dla ruchu kolejowego, samochodowego i lotniczego  w strefie przygranicznej  obwodu grodzieńskiego i województwa podlaskiego.

W rozmowach o współpracy pomiędzy województwem podlaskim i obwodem grodzieńskim ze strony polskiej uczestniczyli m.in.: Paweł Wnukowski i Bogdan Dyjuk – radni Sejmiku Województwa Podlaskiego; Mirosław Karolczuk – Burmistrz Augustowa oraz Grzegorz Jakuć, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego. Obecni byli goście honorowi: Ałła Fedorova – Konsul Generalna RB, Jarosław Książek – Konsul Generalny RPO, Magdalena Sidorowicz – I Sekretarz Ambasady RP w Mińsku. is

wrotapodlasia.pl