W tym roku będziemy świętować wyjątkowo uroczyście z okazji przyznania Janinie Osewskiej Medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.  Przyjadą poetki i poeci z Polski (Warszawa, Kraków, Rzeszów, Konstancin-Jeziorna, Ełk, Suchowola), będą też ludzie pióra z Augustowa i okolic. Nie zabraknie przyjaciół i sympatyków Fundacji Słowo i Obraz. Swoją obecnością zaszczycą nas przedstawiciele samorządów i władz państwowych. 

W sobotę, 18 czerwca, zaczynamy o g. 12:00 częścią oficjalną zakończoną toastem, tortem i poczęstunkiem.

Następnie wyruszymy w miasto, by przysiadając się do osób odpoczywających w parku, popijających kawę w kawiarniach, konsumujących smakołyki w restauracji „Albatros”, przeczytać swój wiersz i podarować jego rękopis.

Potem spotkamy się na promocjach trzech książek poetyckich w Miejskim Domu Kultury, a wieczorem weźmie nas pod swoje skrzydła gościnny „Albatros” na Noc Poetów.

Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Zapraszamy mieszkańców i turystów! Happening „Wiersze w mieście” to jedyna okazja, by posłuchać wiersza czytanego tylko dla jednego słuchacza i otrzymać od autora rękopis!!!

3. URODZINY FUNDACJI SŁOWO I OBRAZ – PROGRAM WYDARZENIA

18 czerwca 2022 r. (sobota)

Miejsca: sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 9 (wejście od ul. Kościelnej), Mała Galeria APK, Rynek Zygmunta Augusta 9, park miejski, kawiarnie i inne miejsca publiczne, Restauracja „Albatros”

Godz. 12:00 – Część oficjalna – sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury APK w Augustowie

 1. Powitanie.
 2. Podsumowanie działalności Fundacji Słowo i Obraz.
 3. Wręczenie tytułów „Mecenas Literatury”.
 4. Wręczenie Janinie Osewskiej Brązowego Medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
 5. Wystąpienia gości.

Toast, tort, poczęstunek

Godz. 14:30 – happening „Wiersze w mieście” – park miejski, kawiarnie, restauracje i inne miejsca publiczne (poeci czytają swoje wiersze i wręczają ich rękopisy)

Godz. 17:00 – promocje książek– Mała Galeria APK, Miejski Dom Kultury w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 9

 • Świat się wiecznie zaczyna. Antologia Juliana Przybosia. O książce opowie Uta Przyboś, córka poety (Warszawa)
 • Krystyna Lenkowska (Rzeszów), Balkon. Rozmowę z autorką poprowadzi Erazm Stefanowski.
 • Krystyny Gudel (Suchowola), Jeszcze z tobą zatańczę. Rozmowę z autorką poprowadzi Józefa Drozdowska.

Godz. 20:30 – Noc Poetów pod skrzydłami Albatrosa – Restauracja „Albatros” w Augustowie, Mostowa 3; prowadzenie Józefa Drozdowska, Janina Osewska; oprawa muzyczna (gitara) Waldemar Lenkowski (Rzeszów).

Patronaty:

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego

Patronat Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Organizator:

Fundacja Słowo i Obraz

Współorganizatorzy:

Augustowskie Placówki Kultury, Restauracja „Albatros”

Partnerzy:

„Społem” Augustowska Spółdzielnia Spożywców, Teatr Pneumatyczny, Brunswick Marine in Poland sp. zo.o.o.

Patronat medialny:

Wrota Podlasia, TVP3 Białystok, Radio Białystok Studio Suwałki, Augustowski Portal Informacyjny Augustów.org

Prowadzenie części oficjalnej

Paweł Leszkowicz (Teatr Pneumatyczny)

Janina Osewska – poetka, fotografka, wydawca, animatorka życia literackiego.

Ukończyła Politechnikę Białostocką oraz Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim (Filia w Białymstoku) i Podyplomowe Studium z zakresu informatyki na Politechnice Warszawskiej

Opublikowała tomy wierszy: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007), Do czasu przyszłego=Until the time to come  (2019), Tamto (2015), Niebieska chwila (2017, nominacja do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w kategorii „Orfeusz Mazurski”, Jaśnienia (2020, nominacja do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w kategorii „Orfeusz Mazurski”, wyróżnienie kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego), Listy i stacje (2021).

Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński, białoruski, litewski, czeski, mongolski, hiszpański, węgierski, turecki, francuski, serbski, a wiersz pt. „Kobieta w sukience zapinanej z tyłu na guziki” doczekał się przekładów na szesnaście języków. Publikowała w polskich pismach literackich, m.in. takich jak: „Twórczość”, „Fraza”, „Topos”, „Borussia”, „Epea” „Wiadomości Literackie”, „Gazeta Olsztyńska”, „Gazeta Współczesna” oraz w USA, Australii, Litwie, Ukrainie, Turcji, Mongolii, Czechach, Libanie, Indiach, Serbii, na Węgrzech. Swoje wiersze czytała na międzynarodowych festiwalach i kongresach poezji w Polsce, Irlandii, USA, Mongolii, Indiach oraz w Litwie. Nagradzana w USA (2004, 2005), Irlandii (2015), Libanie (2019), Indiach (2019), Argentynie (2020,2021), Turcji (2021), Polsce (2021). Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (2017, 2019) oraz Burmistrza Miasta Augustowa (2017) w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki. Beneficjentka programu „Kultura polska na świecie” (2017, 2019) realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie. Nagradzana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2020), Marszałka Województwa Podlaskiego (2020). Otrzymała tytuł Ambasador Augustowa (2021).

Wydała autorski album fotografii „Okruchy” (2011), który otrzymał nominację do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Athens Photo Festival (2015). Uczestniczyła w zbiorowych wystawach fotografii w Polsce, prezentacjach cyfrowych (Australia, Hiszpania, Grecja, Izrael, Portugalia) i miała ponad 20 wystaw indywidualnych.

Od roku 2004 prowadzi Kawiarenkę Literacką według programu autorskiego, a od 2019 towarzyszący jej Konkursu Jednego Wiersza (KJW). W 2019 roku założyła Fundację Słowo i Obraz, której jest prezesem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, The World Academy of Art and Culture i jest członkiem honorowym Maison Naaman pour la Culture w Libanie. Urodziła się i mieszka w Augustowie.

Nagrody i odznaczenia:

 • Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2021)
 • Tytuł Ambasador Augustowa (2021)
 • Nagroda Istambul Arts, Culture & Turism Association 2020 „GALATA IŞIǦI” /THE LIGHT OF GALATA (2020)
 • Nagroda Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z okazji 20-lecia pracy twórczej (2020)
 • Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego (2020)
 • Osobowość Roku 2017 – III miejsce w Województwie Podlaskim (plebiscyt Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej) w kategorii Kultura, (2018)
 • Stypendium Burmistrza Miasta Augustowa w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki, (2017)
 • Stypendium twórcze Marszałka Województwa Podlaskiego (2017, 2019)
 • Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa za szczególne osiągnięcia w organizacji kształcenia i wychowania młodych pokoleń oraz kierowaniu placówką, (2014, 2011, 2009, 2005,2003, 2002)
 • Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2013).
 • Medal PRO PATRIA za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (2013)
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2012)
 • Srebrna odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego (2010) przyznawana za szczególne zasługi na rzecz kół Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz przedszkoli, szkół i placówek przez nie prowadzonych.
 • Srebrna odznaka honorowa Polskiego Związku Kajakowego za zasługi wniesione w rozwój kajakarstwa (2009).
 • Nagroda specjalna Podlaskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, (2008).
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej pierwszego stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, (1999).

Fundacja Słowo i Obraz została wpisana do KRS 25 czerwca 2019 r. Swoją działalność opiera na trzech filarach: kultura, edukacja, wydawnictwo. W ciągu trzech lat nakładem wydawnictwa ukazało się dziewięć tomów poezji. Jeden z nich był prezentowany na 39 Światowym Kongresie Poetów w Indiach skąd Janina Osewska przywiozła nagrodę przyznaną przez World Academy of Art. & Culture oraz World Congress of Poets. Dwa tomiki poezji otrzymały nominację do Ogólnopolskiej Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego w kategorii „Orfeusz Mazurski”: Lipcowe anioły (2020) i Jaśnienia (2021), które otrzymały również wyróżnienie kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego (2021). Wydana została antologia wierszy o Augustowie i ziemi augustowskiej pt. Wiersze od Augustowa zawierająca utwory 54 poetów z XX i XXI w

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia w latach 2019-2021

 1. Nagroda Burmistrz Miasta Augustowa za wybitne osiągnięcia o wysokim znaczeniu artystycznym (2022)

Nasze projekty:

 1. „Promocja wierszy o Augustowie i ziemi augustowskiej” dofinasowany ze środków Gminy Miasto Augustów
 2. „Popularyzacja poezji o ziemi augustowskiej jako dziedzictwa kulturowego” dofinasowany ze środków Województwa Podlaskiego.
 3. „Kawiarenka Literacka”
 4. „Mecenas Literatury”
 5. „Kuźnia poetycka – warsztaty z mistrzami” dofinasowany ze środków Gminy Miasto Augustów

|Bart.