W ostatnich dniach Koło Powiatu Augustowskiego Stowarzyszenia Polska 2050, po uzyskaniu zgody Urzędu Miasta, uruchomiło punkt bezpłatnej redystrybucji odzieży nazwany „Podzielną szafą”.

Szafa ustawiona została na tyłach poprzedniej siedziby UM przy ulicy 3 Maja 60, czyli budynku, gdzie niedługo przeniesie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miejsce to pozwala na pozostawienie nieużywanej odzieży, a która jest w dobrym stanie i może posłużyć innym.

W zamyśle punkt miał służyć przekazywaniu odzieży zimowej osobom potrzebujący, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby działał cały rok.

Członkowie Stowarzyszenia w niedalekiej przyszłości chcieliby połączyć szafę z jadłodzielnią, która mogłaby powstać na terenie naszego miasta. Są już co najmniej dwie inicjatywy powstania takiego miejsca.

|Koło Powiatu Augustowskiego Stowarzyszenia Polska 2050