2022-11-26, 08:44 Warszawa (PAP)

W sobotę od godz. 10 do godz. 16 notariusze będą zdalnie i bezpłatnie udzielać porad i informacji. To już 13. edycja Dnia Otwartego Notariatu. W tym roku po raz pierwszy przewidziano możliwość uzyskania porady w jęz. ukraińskim.

„Formę zdalną akcji po raz pierwszy wymusiła w 2020 r. pandemia. Okazało się jednak, że w ten sposób, m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych, dotarła ona do większej liczby zainteresowanych” – powiedziała PAP ogólnopolska koordynatorka Dnia Otwartego Notariatu not. Małgorzata Muszalska.

Jak jednak zastrzegła, w kolejnych edycjach akcji rozważany jest częściowy powrót do kontaktu bezpośredniego z zainteresowanymi. „Myślimy o formie hybrydowej. Niewątpliwie podczas kontaktu bezpośredniego istnieje możliwość zapoznania się z dokumentami, które ewentualnie przynosi osoba potrzebująca porady” – zaznaczyła Muszalska. Podkreśliła jednak, że nie będzie rezygnacji ze zdalnych form kontaktu.

Dzień Otwarty Notariatu – jak co roku – organizowany jest w ostatnią sobotę listopada. Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Porozmawiaj z notariuszem, jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu”.

W tę sobotę notariusze będą udzielać bezpłatnych porad od godz. 10 do godz. 16. Porady będą udzielane za pośrednictwem komunikatorów i mediów społecznościowych w trakcie streamingu. Ponadto notariusze będą dyżurować pod telefonami w 11 największych miastach w kraju.

Oddzielny numer telefonu i kontakt za pośrednictwem tłumaczy w tej edycji akcji przewidziano dla obywateli Ukrainy. „Rosnąca liczba obywateli Ukrainy, którzy szczególnie w ostatnich miesiącach dokonują czynności w kancelariach notarialnych w Polsce, to główny powód zorganizowania w tym roku Dnia Otwartego Notariatu po ukraińsku” – przekazywała Krajowa Rada Notarialna.

Partnerem tej części akcji jest Ukraiński Dom w Warszawie – Fundacja „Nasz Wybór”. Jak zapowiedziano, to właśnie w siedzibie tej organizacji notariusze będą udzielać informacji – na miejscu oraz telefonicznie.

W ramach akcji możliwy będzie także kontakt z ekspertami z Biura Rzecznika Finansowego, którzy będą odpowiadać na pytania w sprawach finansów osobistych i ubezpieczeń. „Dyżur będą pełnić również eksperci z Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Rzecznika Finansowego, którzy przedstawią zalety i możliwości polubownych rozstrzygnięć w sporach z instytucjami finansowymi” – zapowiedziała KRN.

Spis wszystkich telefonów, pod które można dzwonić 26 listopada do notariuszy i ekspertów, udostępniono w zakładce „aktualności” na stronie Krajowej Rady Notarialnej – www.krn.org.pl oraz na stronie akcji www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Jak wskazuje KRN, akcja jest „okazją, by przypomnieć, że katalog umów i czynności notarialnych jest bardzo szeroki i dalece wykracza poza czynności, które są powszechnie kojarzone z notariatem, jak umowy kupna i sprzedaży, testamenty czy pełnomocnictwa”. „Mieszczą się w nim także takie czynności jak małżeńskie umowy majątkowe ustanawiające rozdzielność majątkową, umowa o podział majątku wspólnego pozwalająca uniknąć długotrwałego i niekiedy bardzo trudnego dla małżonków lub byłych małżonków postępowania przed sądem czy czynności związane z ustanowieniem zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej” – wskazano.

Podczas zeszłorocznego Dnia Otwartego Notariatu blisko 300 notariuszy udzieliło około 4 tys. informacji prawnych. Ponadto ponad 1 tys. 200 zapytań przekazano drogą internetową w czasie zorganizowanego czatu.

Idea dnia otwartego jest wzorowana na akcji prowadzonej we Francji. W Polsce notariusze przybliżali podczas poprzednich edycji m.in. kwestie dziedziczenia, sporządzania testamentów, zabezpieczania majątku, nieruchomości i ksiąg wieczystych oraz przekazywania majątku. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mrr/