Dziś rano Wodociągi i Kanalizacje Miejskie stwierdziły obecność substancji ropopochodnej w oczyszczalni ścieków. Natychmiast podjęto czynności wyjaśniające skąd pochodzi zanieczyszczenie. Około godziny 10 ustalono, że doszło do wycieku oleju opałowego z jednego z zakładów przemysłowych. Wodociągi potwierdzają, że woda w kranie jest i będzie bezpieczna. Zagrożenie dotyczy jedynie oczyszczalni ścieków.

Olej opałowy w kanalizacji i oczyszczalni

Do miejskiej kanalizacji mogło trafić kilka tysięcy litrów oleju. Stanowi to poważne zagrożenie dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Olej niszczy osad czynny (bakterie, które oczyszczają ścieki dostarczane z miasta). Wodociągi i Kanalizacje Miejskie natychmiast zawiadomiły wszystkie służby i podjęły działania. Część linii kanalizacyjnych została odcięta, a w części miasta (Lipowiec, Studzieniczna, Przewieź, Wojciech) przerwano dostawy wody, aby ograniczyć produkcje ścieków, które mogą powodować dalszy spływu oleju z rur kanalizacyjnych do oczyszczalni. Czynności prowadzi miejska spółka oraz straż pożarna. Wyciek w zakładzie przemysłowym został uszczelniony, więc nowy olej nie trafia już do kanalizacji.

Woda w kranie jest i będzie bezpieczna

Olej opałowy dostał się do sieci kanalizacyjnej. Zanieczyszczenie dotyczy więc tylko sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Wodociągi zapewniają, że można bezpiecznie korzystać z wody w kranie. W części miasta odcięły jednak dostawy, aby dostające się do kanalizacji ścieki nie sprowadzały dalszej ilości zalegającego oleju opałowego z sieci do oczyszczalni. Dostawy zostaną wznowione, kiedy tylko służby oczyszczą zanieczyszczone kanały ściekowe. Może to potrwać około 24 godzin. Służby będą na bieżąco informować o postępie prac. Do czasu pełnego oczyszczenia sieci kanalizacyjnej, w domach może być wyczuwana woń oleju opałowego z kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku należy wietrzyć pomieszczenia.

Wyciek zatrzymany, trwa czyszczenie sieci 

Zgodnie z procedurami Burmistrz Miasta Augustowa zwołał miejski zespół kryzysowy oraz powiadomił służby, w tym Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który jest już w drodze do Augustowa. Jednocześnie do Augustowa dojechały przed godziną 12 zespoły ratownictwa chemicznego i podjęły działania związane z oczyszczaniem sieci. Służby wspomagają podwykonawcy i pracownicy fabryki, w której doszło do wycieku. Aby uchronić oczyszczalnię przed szkodliwym zanieczyszczeniem i unieruchomieniem, miejska spółka natychmiast sprowadza kilkadziesiąt tysięcy litrów materiału biologicznego, który zasili oczyszczalnię. Prace będą trwały nieprzerwanie, aż do pełnego usunięcia zanieczyszczenia. 

O kolejnych działaniach i statusie awarii będziemy informować na bieżąco. Prosimy o korzystanie z rzetelnych źródeł informacji. Oficjalne komunikaty będziemy publikować na stronie: urzad.augustow.pl oraz facebookowych profilach: „Augustów” oraz „Mirosław Karolczuk – Burmistrza Miasta Augustowa”.

[*as] Urząd Miejski w Augustowie