OSIEDLOWY DOM KULTURY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W AUGUSTOWIE

Zaprasza do wzięcia udziału, w XIX Powiatowym Przegląd Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej.

Warunkiem udziału w przeglądzie jest wykonanie: – pisanek lub kraszanek – palm, stroików, pająków, pieczywa obrzędowego.

PRACE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 31.O3.2O22 r.

NA ADRES UL. HOŻA 2A, 16-300 AUGUSTÓW

Na uczestników czekają nagrody i wyróżnienia.

PODSUMOWANIE KONKURSU NASTĄPI 09.04. 2O22 r. w SALI ODK.

Pace przechodzą na własność organizatora.

Szczegółowe informacje: ODK poniedziałek – piątek po godz. 13.00, tel. 87 643 52 83.

|ODK SM