Mortui sunt, ut liberi vivamus.

(Umarli, byśmy mogli żyć jako wolni ludzie.)

2 i 3 listopada 2022 roku mieliśmy okazję po raz kolejny uczestniczyć w „Zaduszkach patriotycznych” – niezwykłym spektaklu, który od kilkunastu już lat przygotowują młodzi artyści skupieni w grupie teatralnej „Antrakt” w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. W tym roku kanwą przedstawienia były fragmenty słynnego utworu Cypriana Kamila Norwida „Bema pamięci żałobny rapsod” w genialnym wykonaniu Czesława Niemena. Na tym tle wybrzmiały przepiękne fragmenty poezji polskiej, które wprowadziły widzów w iście listopadowy nastrój zadumy i refleksji nad przemijaniem, życiem jako wędrówką i eschatologią.

Idąc „dalej – dalej” Norwidowym „korowodem”, zasłuchani w modlitewne chorały, mogliśmy jednocześnie – w trakcie niezwykłego apelu pamięci – oddać hołd tym wszystkim, którzy umarli, abyśmy my mogli żyć jako wolni ludzie. Wypominki były także retrospektywną wędrówką po najbardziej krwawych i traumatycznych kartach polskiej historii, o których jednak zapominać nie wolno, bo to one właśnie składają się w dużej mierze na naszą tożsamość.

         W tę niezwykłą, niemal mistyczną, podróż zabrali młodzież II LO w Augustowie (2 listopada), a następnie społeczność naszego miasta (3 listopada) najmłodsi reprezentanci tej szkoły, czyli uczniowie klas pierwszych. Niepowtarzalny klimat stworzyli oraz swoim nieprzeciętnym talentem i wrażliwością podzieli się z publicznością: Maja Kaczyńska (I d), Mikołaj Czerwiński (I d), Wiktoria Hofman (I b), Karolina Wysocka (I d), Igor Leszczyński (I d), Zuzanna Rółkowska (I b), Anna Sadowska (I b), Nikola Rybałt (I a), Klaudia Markiewicz (I a), Luiza Ruszkiewicz (I d), Magdalena Skokowska (I b), Dominika Dudek (I d), Angelica Marsella (I d), Sandra Śruba (I a), Weronika Baranowska (I a), Wiktor Świderski (I c). Za obsługę techniczną odpowiadali: Rafał Grajewski (II b) i Wiktor Jabłoński (III b). Nad całością spektaklu czuwali nauczyciele II LO w Augustowie: pani Maria Kisielewska, pani Danuta Kaszlej (konsultacja merytoryczna), pani Elżbieta Sturgulewska (scenografia) oraz opiekun grupy teatralnej „Antrakt” – pan Tomasz Choroszewski.

         Szczególne podziękowania należą się pani Barbarze Koronkiewicz, dyrektorowi II LO w Augustowie, za życzliwość oraz wsparcie organizacyjne, pani Annie Jastrzębskiej, dyrektorowi Augustowskich Placówek Kultury, za udostępnienie sali widowiskowej oraz panu Wojciechowi Piotrowiczowi i panu Dariuszowi Sieńkowskiemu za obsługę techniczną.

|TCh

*tekst i zdjęcia nadesłane do redakcji