W środę, 16 marca 2022 r., w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyła się kolejna uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat. Długoletnie pożycie małżeńskie świętowały 4 pary Jubilatów. W tym szczególnym dniu Jubilatom towarzyszyli ich najbliżsi. Medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.
 

Otrzymali medale

Państwo Alicja i Stanisław Kirejczykowie, Jadwiga i Szczepan Pobojewscy, Honorata i Henryk Stankiewiczowie oraz Jadwiga i Zdzisław Wasilewscy zostali odznaczeni „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk życzył Jubilatom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia. Podkreślił jednocześnie, że Jubilaci powinni być wzorem do naśladowania dla młodych małżonków, ponieważ coraz więcej małżeństw zbyt szybko się rozpada, ponieważ młodym małżonkom brak cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu trudności jakże częstych w codziennym życiu.
 

Recepta na długie i udane wspólne życie

Na pytanie o receptę na długie udane wspólne życie Jubilaci zgodnie oświadczyli, że najważniejszy jest wzajemny szacunek, przyjaźń i miłość. Na tym nie koniec, niezbędne są także: tolerancja, wyrozumiałość, cierpliwość, wola dojścia do porozumienia i choć szczypta romantyzmu.

Przy okazji tego wyjątkowego jubileuszu informujemy, iż wnioski w sprawie przyznania medali, zarówno dla mieszkańców miasta Augustowa jak i Gminy Augustów, przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35.

|urzad.augustow.pl