Dlatego, że drewniany budynek przy ulicy Hożej trzeba wyburzyć i postanowić na nowo. A zgodnie z planem, miał być rozbudowywany.

Zdjęcie: budowa Centrum Aktywności Seniora w Augustowie, fot. Zbigniew Bartoszewicz / augustow.org

Zastępca burmistrza Sławomir Sieczkowski przyznaje, że w związku z tym miasto musi ponieść dodatkowe koszty.

Zwiększenie budżetu o około 230 tysięcy złotych dotyczy dodatkowych prac, wynikających z konieczności zlecenia robót związanych ze zmianą projektu wykonawczego. Jest to spowodowane tym, że musieliśmy wyburzyć stojący bezpośrednio przy ulicy budynek. Okazało się bowiem, że jego elementy konstrukcyjne byłyby niewystarczające. Jest to błąd projektowy. Mamy zawartą umowę z biurem projektowym i zamierzamy podjąć czynności związane z dochodzeniem tejże kwoty.

Na zły stan budynku już miesiąc temu zwracał uwagę radny Marcin Kleczkowski.

To proces inwestycyjny realizowany w fatalny sposób. Rzeczą równie poważną jest, że to działanie wiąże się z kolejnymi, nieprzewidzianymi wydatkami. A wiemy, że takich kosztów będzie więcej. Natomiast bezsprzecznie, taki dom jest potrzebny w Augustowie. Jednak realizacja tej inwestycji jest jak najbardziej naganna i niesie konkretne konsekwencje finansowe dla budżetu miasta.

Obecnie koszt budowy Centrum Aktywności Seniora szacowany jest na ponad 1 600 000 złotych.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki