Zdaniem radnej Izabeli Piaseckiej, narażono w tej sposób życie i zdrowie uczniów augustowskich szkół podstawowych, uczestniczących w czerwcu programie „Azymut przygoda”.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Radna mówiła o tym podczas czwartkowej (30.06) sesji.

Rozumiem, że jest to pilotaż programu i że wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa dzieci na wodzie będą uzupełnione i skorygowane. Bo tak, jak to w tym roku zostało zorganizowane być nie może. Tam nie było zapewnionej właściwej opieki ratowników. W tej sprawie dzwonili do mnie zaniepokojeni rodzice. Dlaczego tak się stało?

Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz twierdził jednak, że dzieci były pod wystarczającą opieką.

Mam zapewnienia organizatorów i prowadzących, że zajęcia odbywały się zgodnie z prawem i wszelkimi regulacjami. Za prowadzenie poszczególnych zajęć odpowiadały różne instytucje, na przykład Centrum Sportu i Rekreacji. Realizowali je ludzie z potężnym dorobkiem w swoich dziedzinach. A nauczyciele byli odpowiedzialni za pilotowanie grupy ze szkoły na miejsce.

 Dodajmy, że podczas zajęć w ramach programu „Azymut przygoda”, obejmującego także leśną szkołę przetrwania, nie doszło do żadnego wypadku.

| red: kap

autor: Marta Sołtys /.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki