Instytut Pileckiego w Augustowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do zupełnie nowego projektu historyczno – kulturalnego! Młodzieżowa Rada Instytutu Pileckiego to możliwość realizacji autorskich pomysłów w wybranej przez siebie formie. Reportaż, podcast, wystawa, film, a może coś zupełnie innego? Sam wybierz w jakiej dziedzinie chcesz się rozwijać i w jaki sposób chcesz opowiadać o historii swojego regionu. Zgłoś się do 23 listopada!

Głos młodego pokolenia

Ideą Młodzieżowej Rady jest wspieranie Instytutu Pileckiego w realizacji misji popularyzacji wiedzy o historii regionu oraz współtworzeniu oferty kulturalnej z uwzględnieniem głosu młodego pokolenia. Tak więc, działalność Rady będzie realnym wkładem w powstanie Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Odkryte i opowiedziane przez uczniów historie wpłyną na stworzenie żywej, zaangażowanej w życie regionu instytucji.

Młodzieżowi radni będą mogli włączać się w aktualnie prowadzone projekty, wyrażać swoją opinię na temat programów edukacyjnych. W swojej działalności mogą liczyć na wsparcie koordynatora. W rozwoju uczniów wspierać będą specjaliści Instytutu Pileckiego: historycy, dokumentaliści, muzealnicy i edukatorzy. Eksperci podzielą się swoim doświadczeniem i dołożą starań, aby projekty realizowane przez członków Młodzieżowej Rady pomagały młodym autorom rozwijać ich zdolności i podnosić kompetencje.

Jak zostać młodzieżowym radnym?

Członkiem rady może zostać uczeń szkoły ponadpodstawowej, który weźmie udział w konkursie. Prace konkursowe należy przesłać do 23 listopada 2022 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zadaniem konkursowym kandydatów jest przedstawienie propozycji dwóch autorskich projektów, które mogłaby zrealizować Rada. Tematycznie projekty powinny nawiązywać do historii Augustowa i regionu. Oprócz tego należy opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach, pasjach i zaangażowaniu społecznym. Kolejnym etapem konkursu są rozmowy rekrutacyjne, na które zostaną zaproszeni wybrani kandydaci. Ogłoszenie składu Rady nastąpi do 5 grudnia 2022.

Zapamiętaj te daty!

Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać do: 23 listopada 2022 r.

Ogłoszenie kandydatów zakwalifikowanych na rozmowy rekrutacyjne do: 25 listopada

Rozmowy rekrutacyjne: 29 listopada – 2 grudnia

Ogłoszenie składu Rady: do 5 grudnia

Więcej informacji o Radzie oraz materiałów do pobrania znajduje się na stronie Instytutu Pileckiego: https://augustow.instytutpileckiego.pl/pl/aktualnosci/zostan-czlonkiem-mlodziezowe1-rady-instytutu-pileckiego-w

Wierzymy, że doświadczenie zdobyte w Radzie z pewnością zaprocentuje w waszym dorosłym życiu!

Instytut Pileckiego w Augustowie