CBOS w najnowszym badaniu zapytał Polaków o opinie na temat podwyższenia świadczenia z 500 zł do 800 zł na każde dziecko od stycznia 2024 roku.

Pomysł podwyższenia świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł dzieli Polaków: 50% pytanych popiera tę propozycję, a 46% jest jej przeciwnych. Pozostałe 4% nie ma zdania na ten temat. Warto zauważyć, że wśród badanych, którzy opowiadają się za waloryzacją świadczenia, częściej pada odpowiedź „Raczej popieram” (27%) niż „Zdecydowanie popieram” (23%), podczas gdy w gronie osób niepopierających tej propozycji znacznie więcej jest zdecydowanych (27%) niż umiarkowanych przeciwników (19%).

W raporcie czytamy, że stosunek do waloryzacji obecnego świadczenia znacząco różnicują poglądy polityczne i zaangażowanie religijne Polaków. Im częstszy udział w praktykach religijnych, tym zdecydowanie większe poparcie dla podwyżki świadczenia, a wraz ze spadkiem częstości praktyk wyraźnie rośnie liczba przeciwników podwyżki.

Ze strony CBOS dowiadujemy się też, że badani o poglądach prawicowych w większości są za podniesieniem do 800 zł wsparcia finansowego dla rodzin (69%), podczas gdy osoby identyfikujące się z lewicą i politycznym centrum częściej nie popierają tego pomysłu (odpowiednio: 63% i 55%).

Największa ilość przeciwników podniesienia świadczenia jest wśród najmłodszych Polaków (69 proc. w grupie wiekowej 18-24 lata), osób z wykształceniem wyższym, kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem, pracujących na własny rachunek, a także uczniów i studentów.

Więcej na ten temat w komunikacie CBOS „Opinie Polaków o podniesieniu świadczenia wychowawczego”.

Źródło: CBOS

|wartowiedziec.pl