14 lutego 2023

Był to największy ruch oporu w Europie. Jednoczył polskie społeczeństwo w celu odzyskania upragnionej wolności. We wtorek, 14 lutego, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy białostockich miejscach pamięci władze województwa, przedstawiciele „Solidarności” i Instytutu Pamięci Narodowej uczcili 81. rocznicę powstania Armii Krajowej (AK). Podlaski samorząd reprezentowali: marszałek Artur Kosicki, członek zarządu Marek Malinowski oraz przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski.

fot.: Mateusz Duchnowski

Obchody rozpoczęło złożenie kwiatów przed pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Kilińskiego oraz przy tablicy umieszczonej na budynku kina Ton na Rynku Kościuszki.

– Armia Krajowa wykazała bohaterstwo i duże zaangażowanie w działania zbrojne. Wsławiła się wieloma akcjami, które przyczyniły się m.in. do tego, że alianci wygrali II wojnę światową. Warto jednak podkreślić, że ci ludzie walczyli o wolną i niepodległą Polskę również w czasach powojennych. Cieszę się, że pamięć o tych czynach jest kultywowana, zwłaszcza wśród mieszkańców w województwa podlaskiego

– podkreślał marszałek Artur Kosicki.

Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 r. na rozkaz Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, będąc następczynią Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej.

– Ta dzisiejsza data pokazuje, jak ważne znaczenia miała Armia Krajowe dla Polski, dla narodu, który walczył od roku 1939 nieprzerwanie o niepodległość. Tego dnia nic nowego nie powstało, tego dnia uznano, że Armia Krajowa jest elementem składowym Polskich Sił Zbrojnych, nierozerwalną częścią Wojska Polskiego

– wyjaśniał dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Marek Jedynak.

Symbol Polski niepodległej

Podporządkowały się jej inne organizacje konspiracyjne walczące o niepodległość Polski. Dzięki temu szeregi polskiego ruchu oporu zyskały na liczebności, a jego działania nabrały mocy i intensywności. Skupiła się tu niemal cała patriotycznie nastawiona część narodu polskiego.

Bez wątpienia AK jest jednym z najbardziej rozpoznawalnym symboli polskiej niepodległości, wzorem postaw patriotycznych. Stąd 14 lutego w wielu miastach kraju jest oddawany hołd żołnierzom zasilającym jej szeregi.

– Wojska Obrony Terytorialnej dziedziczą tradycje oddziałów bojowych Armii Krajowej. To jest dla nas bardzo ważne, by pamiętać o bohaterach sprzed lat, zwłaszcza że kierujemy się takimi wartościami, jak oni kiedyś

– mówił płk Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku.

We wtorkowych uroczystościach w Białymstoku udział wzięli m.in.: mjr Czesław Chociej, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Białystok, wojewoda Bohdan Paszkowski wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Madrasem, reprezentanci podlaskiej „Solidarności” z jej przewodniczącym Józefem Mozolewskim na czele, reprezentanci służb mundurowych, harcerze, przedstawiciele środowisk patriotycznych.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

źródło informacji: https://podlaskie.eu/