Przypominamy, że w środę 15 lutego 2023 r. upływa termin płatności I raty podatku od środków transportowych za 2023 rok.

Zdjęcie: Parking przed UM w Augustowie, fot. augustow.org

Zapłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00) oraz w innych placówkach bankowych i pocztowych.

Wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

|urzad.augustow.pl