Dnia 24 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, który można wykorzystać, aby wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja wesprzeć młodych ludzi z niezamożnych rodzin do rozwijania swoich talentów. Prowadzony wraz ze szkołami program stypendialny fundacji dla zdolnej młodzieży uczącej się w Polsce wspiera ideę solidarności wśród uczniów i wzajemnego wsparcia w lokalnych społecznościach.

Już od 12 lat Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi program stypendialny, w ramach którego zdolna młodzież z niezamożnych rodzin może otrzymać wsparcie finansowe w formie stypendium na pokrycie kosztów edukacyjnych i rozwojowych. Program jest tak skonstruowany, aby mądrze pomagać potrzebującym utalentowanym uczniom, ale także rozwijać ideę solidarności w środowisku szkolnym i lokalnych społecznościach, skąd pochodzą stypendyści.

Do programu w każdym momencie może bezpłatnie dołączyć każda szkoła w Polsce, która chciałabym korzystać ze wsparcia naszej fundacji na rzecz swoich uczniów i zaangażować się również w lokalne zbiórki zwiększające kwoty stypendialne. Zapraszamy do programu wszystkie szkoły, które wierzą jak my, że dzięki solidarnym więziom między uczniami, nauczycielami, rodzicami, absolwentami i całą społecznością lokalną można umożliwić rozwój talentów dzieciom i młodzieży, którym brakuje na to środków finansowych. – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.   

Program stypendialny funkcjonuje przez cały rok szkolny. Uczniowie, którzy otrzymają Stypendia św. Mikołaja mogą przeznaczyć je na rozwój pasji i talentów, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego czy materiałów plastycznych. Dodatkowo na wiosnę fundacja już od kilku lat organizuje ogólnopolską akcję „Wiosną Stypendia Rosną!” wspierającą program stypendialny. W ramach jej realizacji fundacja podwoi każdą złotówkę zebraną na szkolnych stypendialnych subkontach – motywując w ten sposób do działania lokalnie na rzecz potrzebujących pomocy dzieci. Ambasadorami tegorocznej akcji „Wiosną Stypendia Rosną!” jest Justyna Bednarek – ceniona i lubiana autorka książek dla dzieci oraz Artur Andrus – artysta, satyryk i prezenter.

Do programu stypendialnego fundacji przystąpiło już ponad 300 szkół z różnych miejscowości w Polsce, zarówno tych małych jak Czarna w Bieszczadach, czy Perły na Mazurach, jak i z największych ośrodków, jak na przykład Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Fundacja zaprasza każdą polską szkołę do wspólnego pomagania. Do tej pory pomoc trafiła już do ponad 3430 dzieci.

Fundacja Świętego Mikołaja ma gotowy i sprawdzony mechanizm, który rozwija już od 12 lat. Każdy może zostać darczyńcą i Świętym Mikołaja nie tylko od święta w wybranej przez siebie szkole – szkole, którą sam ukończył, szkole koło swojego domu, szkole w miejscowości, którą odwiedza podczas wakacji. Uczniowie, którzy otrzymają stypendia mogą przeznaczyć je wyłącznie na rozwój pasji i talentów, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego czy materiałów plastycznych.

Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży jest dobrą okazją, aby zaakcentować swoje wsparcie dla młodych, uzdolnionych ludzi, którzy chcieliby, ale nie mają wystarczających środków, aby rozwijać swoje talenty. Można to zrobić jako indywidualny darczyńca na stronie stypendia.mikolaj.org.pl, gdzie znajduje się wyszukiwarka szkół, których uczniów można wesprzeć. Serdecznie do tego zachęcamy. Kierujemy też zaproszenie do wszystkich szkół w Polsce, które chciałyby dołączyć do programu stypendialnego naszej fundacji i wesprzeć swoich uczniów, potrzebujących pomocy finansowej na rozwój swoich zainteresowań i umiejętności – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.   

Program stypendialny fundacji promuje ideę solidarności, w ramach której możemy wspólnie ufundować stypendia dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin z każdego zakątka Polski.

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Źródło informacji: www.mikolaj.org.pl