W związku z ogłoszeniem w dniu 22 sierpnia 2023 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku naboru wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” Burmistrz Miasta Augustowa planuje złożyć wniosek o dofinansowanie.

Zdjęcie ilustracyjne: usuwanie płyt azbestowych, fot. augustow.org

            W ramach tego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz nieruchomości na terenie Gminy Miasta Augustów.

W celu otrzymania wsparcia w ramach tego zadania należy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na odbiorze i utylizacji pokrycia dachowego zawierającego azbest (wzór w załączeniu).

                  Z uwagi na krótki czas trwania naboru ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, tj. 1 września 2023 r. wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. 101 do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00.

UWAGA! Osoby, które nie złożyły „Informacji o wyrobach zawierających azbest” nie będą miały możliwości ubiegać się o wsparcie. Istnieje możliwość złożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest” wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania.

Wszelkie informacje w tym zakresie będą udzielane w pok. 302 lub pod nr tel. 87 6434228.

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

/-/

Mirosław Karolczuk

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest135.99 KB
PDF icon Informacja o wyrobach zawierających azbest106.56 KB
PDF icon Wniosek o dofinansowanie111.07 KB
Microsoft Office document icon Wniosek o dofinansowanie44 KB
Microsoft Office document icon Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest59 KB
Microsoft Office document icon Informacja o wyrobach zawierających azbest40.5 KB

[*as] Urząd Miejski w Augustowie