Województwo podlaskie plasuje się na czołowych miejscach rankingów wykorzystania funduszy unijnych. Autorzy rankingu opublikowanego w dwutygodniku „Wspólnota” podają, że w latach 2014-17 w przeliczeniu na mieszkańca uzyskaliśmy w tym okresie ponad 662 złote. 
Według wspomnianego rankingu, najbardziej zaradnymi w tym zakresie wśród miast jest Wysokie Mazowieckie, powiatów Moniecki a gmin Puńsk. Dobrze w rankingach wypada powiat augustowski. Ranking wykorzystania środków z UE w latach 2004–2014 mówi o 12, 9, 13, 48 i 17 miejscu w kraju (na ponad 300 sklasyfikowanych powiatów) w kolejnych latach badań. Niestety, miasto Augustów jest niewidoczne w takich zestawieniach 🙁 Jeżeli jest inaczej i to ostatnie zdanie jest efektem zbyt płytkich poszukiwań informacji na ten temat, będę wdzięczny za komentarz pod tekstem.

Wyżej zacytowany tekst został zamieszczony na naszym profilu facebookowym 25. kwietnia br. Konkretnie chodzi w nim o małe zaangażowanie miasta Augustów w wykorzystywanie funduszy unijnych. Potwierdzają to wyniki rankingów na ten temat. Innego zdania jest Burmistrz Augustowa.

Analizując ranking, a także powyższe formy zaangażowania w pozyskiwanie dotacji unijnych, uważam, że Gmina Miasto Augustów pod tym względem reprezentuje wysoki poziom. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, współpracujemy także z zewnętrznymi firmami doradczymi posiadającymi liczne sukcesy na polu pozyskiwania środków unijnych. W załączeniu przedstawiam zestawienie realizowanych przez Gminę Miasto Augustów projektów z dofinansowaniem zewnętrznym za lata 2015-2019. jest to końcowy fragment pisemnej odpowiedzi burmistrza Augustowa na interpelację, którą 11.04.2019 r. złożyła radna RM w Augustowie Aleksandra Sigillewska.

1. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem Interpelacji:

Według opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny rankingu polskich gmin dotyczącego wartości projektów współfinansowanych ze środków unijnych, (dotyczącego perspektywy unijnej 2014 – 2020) na 2478 samorządów objętych zestawieniem, gmina miejska Augustów znalazła się na miejscu 521 z kwotą dofinansowania w wysokość łącznie 57 146 923. zł Liczby te niewiele znaczą ber spojrzenia na nie w odpowiednim kontekście tj. porównana do innych samorządów o podobnym potencjale lub lokalizacji. Dla porównania kilka przykładów wielkości środków pozyskanych przez inne gminy:

– gmina Łapy: 242 mln – gmina Turośń Kościelna: 202 mln – gmina Malbork: 198 mln – gmina Iława: 153 mln – gmina Lidzbark Warmiński: 150 mln – gmina Supraśl: 143 mln – gmina Olecko: 123 mln – gmina Bielsk Podlaski: 120 mln – gmina Hajnówka: 119 mln – gmina wiejska Suwałki: 118 mln – gmina Sokółka: 118 mln – gmina Zambrów: 109 mln – gmina Szczuczyn 78 mln

Aby porównywać jabłka do jabłek pomijam gminy miejskie Suwałki i Ełk, które grają w zupełnie innej lidze (odpowiednio: 482 mln i 233 mln). W związku i powyższą analizą nasuwa się pytanie dlaczego samorządy o podobnej wielkości (lub mniejsze), podobnym położeniu i potencjale potrafią pozyskać unijne dofinansowanie w wysokości dwukrotnie lub trzykrotnie wyższe niż gmina miejska Augustów? Przecież dofinansowania, których nie udało się uzyskać to zmarnowano szanse – niezrealizowane inwestycje drogowe. infrastrukturalne, służące poprawie jakości życia mieszkańców, podnoszeniu poziomu edukacji i dostępu do kultury.

2. Pytania wynikające z interpelacji:

Czy przeprowadził Pan lub zamierza przeprowadzić analizę źródłową przyczyn występowania problemu niskiego poziomu pozyskania dofinansowania ze środków unijnych przez gminę miejską Augustów (brak projektów, niska jakość projektów, brak kompetentnego personelu itp.?

Jakie działania zamierza Pan podjąć w celu zwiększenia poziomu współfinansowania z funduszy unijnych projektów realizowanych w Augustowie. Proszę o podanie konkretnych działań, zamierzeń i terminów wdrożenia działań naprawczych.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie na powyżej sformułowane pytania. Z poważaniem – Aleksandra Sigillewska Radna Rady Miejskiej W Augustowie

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, odpowiedzi na postawione pytania udzielił na piśmie w dniu 23. kwietnia 2019 r. Zarówno treść interpelacji jak i odpowiedź na nią, zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie. Można je pobrać także tutaj:

Odp.na 4.interpelację Pani Radnej Aleksandry Sigillewskiej.pdf (PDF, 2,96 MB)

Treść 4.interpelacji_Pani Radna Aleksandra Sigillewska.pdf (PDF, 546,08 KB)

Do odpowiedzi dołączone są zestawienia projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2015-2018. Przy większości działań już zrealizowanych i tych planowanych ubiegano się o fundusze pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Regionalny program dla województwa podlaskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszy dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu angażowane są dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Bart.

Wpis na naszym profilu facebookowym pojawił się niezależnie od interpelacji Pani radnej Aleksandry Sigillewskiej. O fakcie złożenia interpelacji i opublikowaniu odpowiedzi na nią, dowiedzieliśmy się po jego publikacji. Zainteresowanie tematem jest zatem duże.