Narodowy Fundusz Zdrowia uwolnił rezerwę ogólną i fundusz zapasowy. Łącznie blisko 1,3 mld zł. Dzięki pozytywnej decyzji Katarzyny Sójki, minister zdrowia, NFZ zapłaci za nadwykonania. Więcej środków trafi też do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, na wyroby medyczne i refundację leków.

Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisał zarządzenie zmieniające plan finansowy NFZ na 2023 r. Nowelizacja zakłada uwolnienie środków z rezerwy ogólnej oraz z tzw. funduszu zapasowego. Łącznie to blisko 1,3 mld zł.

Zmiany w budżecie NFZ były możliwe dzięki pozytywnej decyzji minister zdrowia Katarzyny Sójki.

Zapłata za nadwykonania

Większość tych środków ­ — 900 mln zł ­ — zostanie przeznaczona na tzw. nadwykonania, czyli świadczenia medyczne wykonane ponad limit wynikający z umowy z Funduszem.

To już druga zmiana planu finansowego NFZ w tym roku, która pozwoli na zapłacenie nadwykonań. Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 r. Prezes NFZ przeznaczył:

  • ponad 222 mln zł na nadwykonania w endoprotezoplastyce
  • przeszło 145 mln zł na nadwykonania w stomatologii
  • i niemal 25 mln zł na nadwykonania w opiece paliatywno-hospicyjnej.

Dodatkowe środki dla POZ

Uwolnienie środków z rezerwy ogólnej i funduszu zapasowego zasili również poradnie lekarzy rodzinnych. Do Podstawowej Opieki Zdrowotnej trafi dodatkowo 221 mln zł.

Jest to związane z rozwojem modelu opieki koordynowanej w POZ, do której już po pierwszym roku funkcjonowania przystąpiło 30% wszystkich poradni w Polsce. Opieka Koordynowana w POZ obejmuje ponad 12 mln Polaków (dorosłych i dzieci).

Więcej pieniędzy na wyroby medyczne i refundację leków

Nowelizacja planu finansowego na 2023 r. wiąże się również z dodatkowymi środkami, które NFZ przeznaczy na wyroby medyczne i leki.

Chodzi łącznie o 170 mln zł.

Dodatkowe środki w województwie podlaskim

W województwie podlaskim dodatkowe środki finansowe wynoszą blisko 56 mln zł.

|Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia