Już po raz siódmy mieliśmy okazję do spotkania się na rozmowach dotyczących naszego regionu. Wypełniona sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Augustowie w piątkowy wieczór 21 kwietnia świadczy o tym, że istnieje potrzeba, by poznawać miejsca i ludzi, a poprzez to zakorzeniać się w przeszłości, by móc lepiej zrozumieć teraźniejszość i nas samych. Stąd różnorodność tematów w naszym cyklu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, by je zestawić ze sobą. Nadmienię jedynie, że dotyczyły one szeroko pojętej historii regionu, w której wątki historyczne przeplatały się z literackimi i religijnymi, a opowieściami dzielili się kolejno wybitni znawcy poszczególnych tematów: Wojciech Batura, Zbigniew Fałtynowicz, dr Krzysztof Skłodowski, ks. prof. Jerzy Sikora, Jarosław Szlaszyński i dr Teresa Kaczorowska.

O poszukiwaniu przodków

             Trzeci rok spotkań rozpoczęliśmy nieco inaczej. Chcieliśmy, by przybyli na nasz wieczór słuchacze doświadczyli jak ważną rolę w zakorzenieniu w regionie i jego historii spełnia wiedza o ich rodzinach. Stąd tytuł naszego kwietniowego posiedzenia. Gościem jego był Krzysztof Zięcina – genealog i popularyzator wiedzy genealogicznej, członek Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego, jedynego jak dotąd na naszym terenie stowarzyszenia zajmującego się genealogią. Przypomnę w skrócie, kim jest i czym się zajmuje. Przyjechał do nas z Warszawy. Poprzez więzy rodzinne jest ściśle złączony z naszym terenem. Z zawodu inżynier telekomunikacji (absolwent Politechniki Warszawskiej) z zacięciem naukowym i popularyzatorskim. Swój pierwszy artykuł o astronautyce opublikował jako licealista w „Świecie Młodych” w 1979 roku. Późniejsze jego prace autorskie bądź współautorskie z dziedziny lotnictwa i astronautyki, a także sztuki origami, a były ich setki, ukazywały się w latach 1980-1991 w czasopismach: „Przegląd Techniczny – Innowacje”, „Młody Technik” i „Skrzydlata Polska”. Jest również współautorem, wraz z Jackiem Nowickim, wydanej w 1989 roku w Wydawnictwach Naukowo-Technicznych książki Samoloty kosmiczne. W ostatnich latach dużo swojego czasu poświęca genealogii oraz regionalizmowi i ich popularyzacji. W latach 2017-2023 opublikował prawie 40 artykułów dotyczących różnych problemów i ciekawostek genealogicznych powiązanych z historią regionalną. Pracował i nadal pracuje przy powstaniu wielu książek Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny. Pierwszym wydawnictwem był wydany w 2016 roku tom poświęcony urodzeniom w parafii Jaminy. Zapoczątkowało ono serię „Parafie Nadbiebrzańskie”. Później były książki z innych serii: „Ocalić od Zapomnienia”, „Inwentarze” oraz „Reprinty” i inne publikacje dotyczące historii regionalnej, włącznie z dwoma ostatnimi dziełami autorstwa znanego działacza turystycznego, krajoznawcy i muzealnika Antoniego Patli Notatnikiem z niełatwego życia i Pięknem ziemi suwalskiej. Jest redaktorem bądź współredaktorem książek, autorem ich składów komputerowych i projektantem okładek. Dokonywał w niektórych z nich obróbki graficznej, współpracował w zespole przy ich opracowywaniu, tłumaczył z języków obcych.

              Krzysztof Zięcina jest członkiem założycielem Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego i wchodzi w skład jego zarządu. Zajmuje się podstawową funkcją stowarzyszenia, jaką jest indeksacja metryk stanu cywilnego i innych dokumentów genealogicznych, a także weryfikuje pracę innych osób przed wpisaniem danych do baz internetowych. Jest inicjatorem powstania wyszukiwarki genealogicznej JZI, współtworzy stronę internetową oraz Facebook stowarzyszenia.

              Zebranym na spotkaniu w augustowskim MDK podczas „Pogawędek o Regionie” opowiedział czym jest genealogia i nakreślił jej rolę jako nauki pomocniczej historii. Podzielił się własnymi doświadczeniami w poszukiwaniu przodków i przybliżył historię powstania i działalności grupy genealogicznej tworzącej JZI. Zapoznał z różnorodnością źródeł istotnych w pracach genealogicznych (osobistymi zapiskami ludzi, albumami fotograficznymi, zasłyszanymi opowieściami i podaniami, szczególną uwagę kierując na archiwa kościelne i państwowe; cmentarze i wyszukiwarki internetowe oraz wydawnictwa, czyli artykuły i książki dotyczące biografii ludzi i historii miejscowości, z których pochodzą oni i ich przodkowie). Swoje opowieści poparł pokazem slajdów. Zapoznał słuchaczy jak wyglądają akta stanu cywilnego i na czym polega praca indeksacyjna oraz jakie można znaleźć wiadomości genealogiczne dzięki wyszukiwarce JZI. Oglądając je, widzowie mogli wynieść praktyczne informacje niezbędne w poznawaniu przeszłości swoich rodzin. Tradycyjnie już nie zabrakło zapytań z sali, a po spotkaniu w kuluarach jeszcze dłuższy czas trwały rozmowy i przysłuchiwania się nim.

             Przybyłych na spotkanie przywitała oraz przedstawiła gościa Małgorzata Pieńczykowska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej APK w Augustowie, a ja miałam okazję je poprowadzić.

             Już teraz zapraszam w imieniu organizatorów i własnym na kolejną przygodę regionalną. Mam nadzieję, że za jakiś czas poinformujemy o niej.

            Dziękuję bardzo wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania spotkania i tym, którzy na nie przybyli.

Józefa Drozdowska

Fotografie: Piotr Godlewski, Ryszard Korąkiewicz, Zbigniew Mierzejewski, Henryk Milewski

Okładki książek wydanych przez Jamiński Zespół Indeksacyjny, a zaprojektowane przez Krzysztofa Zięcinę.