Uczciliśmy pamięć żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli broniąc naszej Ojczyzny. Przeprowadziliśmy generalny remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej, która znajduje się na cmentarzu parafialnym w Augustowie. Na ten cel pozyskaliśmy ponad 70 tysięcy złotych dofinansowania ze środków budżetu Państwa. Teraz pomnik jest godnym miejscem pamięci i szacunku do tych, którzy poświęcili swoje życie, by bronić wolności i niepodległości Polski.

Oddajemy hołd naszym Bohaterom. Wyremontowaliśmy mogiłę zbiorową żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym

Remont mogiły to wyraz szacunku dla naszych Bohaterów. W mogile spoczywają żołnierze Wojska Polskiego, którzy zostali rozstrzelani przez Armię Czerwoną w dniu 23 września 1939 w Białobrzegach.

Generalny remont pomnika pozwoli mu przetrwać kolejne lata. To symbol naszego szacunku do bohaterów, dzięki którym dziś budujemy społeczeństwo wolnych ludzi.

[*as] Urząd Miejski w Augustowie