Komenda Główna Policji rozpoczęła współpracę z British American Tobacco Polska w zakresie zwalczania nielegalnej produkcji i handlu wyrobami tytoniowymi – poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że w ramach współpracy będzie też eliminacja z obrotu wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

Fot. Zbigniew Bartoszewicz/augustow.org

Rzecznik przekazał PAP, że porozumienie pomiędzy Komendą Główną Policji a British American Tobacco Polska zostało podpisane w czwartek w siedzibie KGP.

„Przedmiotem porozumienia jest wymiana informacji na temat produkcji i obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, sposobów ich rozpoznawania i metod produkcji oraz wiedzy i doświadczeń przydatnych w wykrywaniu przestępstw w tym obszarze” – wyjaśnił.

Wskazał, że firma British American Tobacco wspiera działania zmierzające do walki z szarą strefą, m.in. organizując konferencje dla CBŚP i pionu ekonomicznego Policji z udziałem KAS, Straży Granicznej, z udziałem pracowników zagranicznych służb dyplomatycznych i międzynarodowego grona ekspertów. „W tym roku konferencja zostanie zorganizowana już po raz szesnasty. Skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością tytoniową przyczynia się do ograniczania strat budżetowych nie tylko Polski, ale także innych państw Europy i Skandynawii” – podał.

„W uzasadnieniu porozumienia wskazuje się na wzrost liczby przestępstw tego typu oraz pojawienie się nowych metod działania sprawców w ostatnim czasie. Warto zauważyć, że dzięki usprawnieniu systemu nadzoru nad akcyzą, lepszej kontroli granicznej i zwiększonej egzekucji udział szarej strefy spadł z 18,3 proc. w 2015 r. do 4,9 proc. w pierwszym półroczu 2022 r. Sukces ten został niewątpliwie osiągnięty dzięki wspólnym wysiłkom Policji, KAS i Ministerstwa Finansów” – dodał rzecznik KGP.(PAP)

autor: Bartłomiej Figaj

bf/ jann/