Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 5 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady LXXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

OGŁOSZENIE O OBRADACH LXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów.

3. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/ – / Alicja Dobrowolska