Wciąż są płatnicy składek, którzy mimo ustawowego obowiązku założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS nie zrobili tego. Takim osobom Zakład do końca stycznia tego roku założył profil informacyjny, który wymagał aktywacji przez płatnika.  Po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) nawet dla osób, które nie dokończyły procesu rejestracji, będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS.

– Od 1 stycznia 2023 r. każdy przedsiębiorca, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli sam nie założył konta, ani nie upoważnił nikogo do roli płatnika, to ZUS utworzył profil za niego. Jednak, aby mógł z tego konta korzystać, musi uzyskać dane do logowania i dokończyć procesu rejestracji, czyli musi zalogować się do PUE ZUS, uzupełnić brakujące dane i ustawić nowe hasło – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W województwie podlaskim po login i hasło do profilu PUE ZUS nie zgłosiło się jeszcze 1,2 tys. płatników. Dane do logowania mogą uzyskać podczas wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wizyty (po potwierdzeniu swojej tożsamości).

– Warto jednak pamiętać, że płatnik to nie tylko przedsiębiorca, ale również rodzic zatrudniający nianię na umowie uaktywniającej, duchowny czy osoba, która podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Dostęp do konta jest niezbędny, aby płatnik składek mógł np. zapoznać się z korespondencją z ZUS. Do obsługi indywidualnego profilu płatnika można udzielić pełnomocnictwa np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Aby upoważnić inną osobę do profilu płatnika na PUE ZUS, trzeba udzielić jej pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza PEL, który jest dostępny m.in. na PUE ZUS. Osoba upoważniona powinna mieć swoje – założone wcześniej – konto na PUE ZUS.

Płatnik składek, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli lub udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej.

ZUS województwa podlaskiego