Dzięki dotacjom przyznanym radom seniorów z 14 gmin z regionu odbędą się wizyty studyjne, szkolenia, zajęcia, spotkania integracyjne, warsztaty i konferencje. Ich realizację dofinansowano łączną kwotą w wysokości 300 tys. zł. Symboliczne czeki ze wsparciem przedstawicielom samorządów i rad seniorów wręczył w środę, 2 sierpnia, marszałek Artur Kosicki.

fot.: Mateusz Duchnowski

Pieniężna pomoc dla rad seniorów to pierwsza tego typu inicjatywa w historii samorządu województwa. Pieniądze pochodzą z tegorocznego konkursu (nabór był prowadzony na przełomie kwietnia i maja – przyp. red.), w ramach którego dofinansowano wszystkie złożone wnioski.

–Gratuluję różnorodności pomysłów. Widać, jaki przyświeca cel tym działaniom– to przede wszystkim aktywizacja osób starszych, ale też zadbanie o to, aby te osoby nie podlegały żadnemu wykluczeniu społecznemu. To bardzo ważne– mówił Artur Kosicki, zapowiadając kolejne edycje konkursu.

Istotne wsparcie

Jak zaznaczył, to dofinansowanie jest odpowiedzią na postulaty Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

– To członkom tej rady należą się brawa. Myśmy tylko wykonali to, o co państwo zabiegali. Taki jest nasz obowiązek, taka jest nasza praca – podkreślił.

Lokalnym samorządom niejednokrotnie trudno wygospodarować pieniądze na dodatkowe przedsięwzięcia istotne dla społeczności powyżej 60. roku życia. Mówili o tym uczestniczący w środowym spotkaniu włodarze, w tym Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.

– My jako samorządy, mamy bardzo dużo obowiązków, a potrzeb jeszcze więcej, więc te środki niesamowicie nas wspierają – zaakcentował. 

Sport, integracja, kultura

Gama zaplanowanych w ramach przekazanego wsparcia inicjatyw jest bardzo szeroka. I tak Rada Seniorów w Łomży otrzymane 30 tys. zł przeznaczy na organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych, wyjazd posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz zakup biletów na koncerty w Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej. 

–Dziękujemy serdecznie za te środki. 30 tys. zł pozwoli nam na realizację trzech ważnych, kluczowych zadań. Nasza łomżyńska rada seniorów jest bardzo aktywna– podejmuje współpracę z innymi radami, również spoza województwa– mówił Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.

W Czarnej Białostockiej za kwotę 17 tys. zł seniorzy zorganizują sportowe zawody. W ich ramach odbędą się także prelekcje połączone z konsultacjami indywidualnymi. 

– Tak naprawdę aktywizacja naszych seniorów poprzez sport będzie miała już swoją czwartą edycję. W tej chwili, zamiast prosić i pożyczać, będziemy mogli zakupić nagrody i sprzęt z przeznaczonych dla nas pieniędzy. Dziękuję bardzo i wszystkich pozdrawiam serdecznie – mówiła przewodnicząca rady w tym mieście Alina Kaliściak.

Zdrowie, nauka, bezpieczeństwo

Projekt „Apetyt na życie” za przyznane 29 tys. zł zrealizuje Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej. W jego ramach zorganizowany zostanie bogaty w atrakcje piknik, podczas którego odbędą się m.in. warsztaty kulinarne, wokalne, śpiewy pieśni ludowych czy koncerty. Dodatkowo planowana jest biała niedziela i warsztaty bezpiecznego seniora.

– Rozpoczynając kadencję niespełna 5 lat temu, działających w naszej gminie seniorów było ok. 20. Nie do końca mogli oni cokolwiek robić, bo nie mieli funduszy. Dzisiaj jest ich ok. 100 i są naprawdę bardzo aktywni – powiedział Artur Gajlewicz, burmistrz miasta.

Łapscy seniorzy z kolei zainwestują 18,5 tys. zł w działania prozdrowotne. Zorganizowane zostaną ćwiczenia rehabilitacyjne, spotkania ze specjalistami w różnych dziedzinach zdrowia, a także „Festiwal zdrowego stylu życia”. 

–Już ponad 100 osób zapisało się na nasze szkolenia. Są one dostępne dla wszystkich seniorów z Łap. Ci, co nie mogą przyjść na ćwiczenia, będą mogli przyjść na wykłady. Bardzo dziękuję marszałkowi i burmistrzowi, jestem szczęśliwa, że możemy to robić– mówiła przewodnicząca łapskiej rady Stanisława Grzybowska.

W województwie podlaskim czynnie działających rad seniorów jest 16, w tym Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.


Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski


Lista 14 samorządów, które otrzymały dotacje:

 • Miasto Białystok, 30 tys. zł, realizacja projektu „Siła Seniora”.
 • Miasto Suwałki, ponad 17 tys. zł, realizacja projektu „Aktywny senior w tańcu i w wodzie”.
 • Miasto Łomża, 30 tys. zł, realizacja projektu „Kulturalna Integracja 60+”.
 • Miasto Augustów, 29 tys. zł, realizacja projektu „Augustowska Rada Seniorów w działaniu”.
 • Miasto Bielsk Podlaski, blisko 22,5 tys. zł, realizacja projektu „Senior zdrowy i aktywny to senior bliski natury i wśród ludzi”.
 • Gmina Sokółka, 30 tys. zł, realizacja projektu „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”.
 • Gmina Łapy, 18,5 tys. zł, realizacja projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
 • Gmina Supraśl, 30 tys. zł, realizacja projektu „Spotkanie integracyjno-szkoleniowe Gminy Supraśl”.
 • Gmina Choroszcz, blisko 9 tys. zł, realizacja projektu „Start po zdrowie”.
 • Gmina Dąbrowa Białostocka, 29 tys. zł, realizacja projektu „Apetyt na życie”.
 • Gmina Wasilków, 18,5 tys. zł, realizacja projektu „Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi”.
 • Gmina Czarna Białostocka, 17 tys. zł, realizacja projektu „Seniorada sportowa – aktywnie i zdrowo”.
 • Gmina Sejny, ponad 16 tys. zł, realizacja projektu „Pracownia aktywności manualnej seniorów”.
 • Gmina Puńsk, blisko 3,5 tys. zł, realizacja projektu „Wizyta studyjna w Supraślu”.

Źródło informacji: podlaskie.eu