Już blisko 70 proc. uprawnionych w tym roku złożyło wniosek do ZUS o tzw. żłobkowe, czyli dofinansowanie – do 400 zł miesięcznie – na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc.

W tym roku przewidywana liczba dzieci objętych wsparciem ma wynieść co najmniej 110 tys. Jak dotąd złożono wnioski o tzw. żłobkowe obejmujące ponad 73 tys. dzieci. To blisko 70 proc. wszystkich uprawnionych.

Dofinansowanie do 400 zł miesięcznie – na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazane zostanie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem. Prawo do wsparcia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

– Dofinansowanie dotyczy okresu, który nie jest objęty rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać także rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, np. gdy dziecko uczęszcza do żłobka przed 12 miesiącem życia

informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

– Dofinansowanie dotyczy jedynie opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie

— dodaje rzeczniczka.

Rozwiązanie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r. Dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

| Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku