Pieniądze z funduszy europejskich zostaną przeznaczone m.in. na staże, prace interwencyjne, szkolenia, dotacje – na start i nowe miejsca pracy. We wtorek, 5 września, w urzędzie marszałkowskim Tomasz Szeweluk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Białymstoku podpisał umowy w tej sprawie z przedstawicielami siedmiu powiatowych urzędów pracy (PUP) na niemal 19 mln zł. W spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Łączna pula pieniędzy z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 to ponad 50 mln zł. Trafią one do wszystkich 14 powiatowych urzędów pracy na terenie całego województwa.

–Te środki bez wątpienia wspomogą aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, promocję samozatrudnienia, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności na rynku pracy – powiedział Sebastian Łukaszewicz.

Skorzysta 2,6 tys. osób

Wicemarszałek podziękował instytucji pośredniczącej, czyli Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy z dyrektorem Tomaszem Szewelukiem na czele, za „sprawne przeprowadzenie projektu”. Z kolei szef WUP dowodził, że ta pomoc oferowana jest na ogromną skalę.

– Z jednej strony cieszy nas ta sytuacja, że jesteśmy w stanie wspierać powiatowe urzędy pracy w walce z bezrobociem, w promowaniu zakładania działalności gospodarczej. Z drugiej strony dopilnujemy tego, aby państwa wnioski były jak najszybciej procedowane, oceniane i weryfikowane – zapewnił.

Tylko w tym roku z różnych form wsparcia w ramach realizacji projektu skorzysta ponad 2,6 tys. osób z całego województwa. Mówiła o tym Urszula Jabłońska, zastępca dyrektora WUP.

–Ponad 200 osób będzie mogło rozpocząć działalność gospodarczą, ponad 200 osób będzie mogło skorzystać z tzw. bonu na zasiedlenie, ponad 1100 osób skorzysta ze staży, a ponad 600 osób z innych form wsparcia. To wszystko dla osób bezrobotnych, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia– zaznaczyła.

Wyjść naprzeciw potrzebom

Do tej pory podpisanych zostało siedem z 14 umów, m.in. z dyrektor PUP w Grajewie Bożenną Zakrzewską. Projekt pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie grajewskim otrzymał dofinansowanie w kwocie niemal 3,4 mln zł.

– Jest duże zainteresowanie stażami, będą organizowane prace interwencyjne, szkolenia dla osób bezrobotnych, będziemy udzielać dotacji w wysokości 30 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności i utworzenie nowych stanowisk pracy.  Przewidziane są również bony na zasiedlenie rzędu 10 tys. zł – wyliczała.

O tym, jak oczekiwana i potrzebna jest to pomoc, mówił Kamil Czarniawski, dyrektor PUP w Suwałkach. Tamtejszy urząd na aktywizację osób bezrobotnych otrzymał przeszło 3,1 mln zł.

Więcej na ten temat TUTAJ >>>


Anna Augustynowicz
red.: Aneta Kursa
fot.: Mateusz Duchnowski

Źródło informacji: podlaskie.eu