1.         Regaty zostaną rozegrane w dniach 9-10.09.2023 r. w Augustowie na jeziorze Necko.

2.         Port i biuro regat: Przystań wodna TRAMP ulica Wczasowa 7, 16-300 Augustów.

3.        Organizator BALT- YACHT KA. i B. Kozłowscy Sp.J. Żarnowo Pierwsze 9B, 16-300 Augustów

4.        Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego

5.        Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021-2024, niniejszym zawiadomieniem o regatach cyklu Podlaskiej Ligi Żeglarskiej oraz instrukcją żeglugi.

6.        Regaty zostaną rozegrane w klasie: OMEGA STANDARD

7.         Regaty są zawodami rozgrywanymi w ramach Podlaskiej Ligi Żeglarskiej

8.        Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów najgorszy zostanie odrzucony.

9.        Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu

10.       Wpisowe do regat wynosi 40 zł od członka załogi

11.        Program regat TUTAJ >>>

ZAPRASZAMY 🙂

Organizator