10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie odbyła się uroczysta sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Po odśpiewaniu hymnu, uczniowie symbolicznymi różami podziękowali za świadectwo ich życia Sybirakom, na czele z Panią Barbarą Czartoszewską i rodzinom Żołnierzy Armii Krajowej, którzy przybyli na spotkanie. Święto było doskonałą okazją do uhonorowania osób, które w ramach swojej działalności wzorowo wypełniają patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny. Na podstawie Decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, na wniosek Starosty Augustowskiego, Medalem „PRO PATRIA” odznaczeni zostali: ppłk Daniel Leonard Pawlak, mjr Adam Piotr Kuchta, kpt. Mirosław Maksymilian Godek i Krzysztof Anuszkiewicz. Medale wręczył Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, upoważniony przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Odznaczeni medalem Pro Patria podczas uroczystej sesji Klubu Historycznego w II LO w Augustowie w dniu 10 listopada 2023 roku: K. Anuszkiewicz, kpt. M. Godek, mjr A. Kuchta, ppłk D. Pawlak. Na zdjęciu po prawej Starosta J. Szlaszyński

Następnie starosta zabrał głos i przytaczając słowa Jana Kochanowskiego: „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba (…)”, podkreślił, że wcześniej obecni na uroczystości Kombatanci służyli Ojczyźnie, dziś czynią to żołnierze Wojska Polskiego. Za ten trud, symbolicznymi brawami podziękowali im wszyscy obecni na spotkaniu. W kolejnym punkcie programu wręczone zostały Patenty Sternika Motorowodnego żołnierzom, którzy w październiku uczestniczyli w kursie motorowodnym w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Danuta Kaszlej – Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej omówiła przedsięwzięcia realizowane przez Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w ramach tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz zachęciła do udziału w przedsięwzięciu pn. „Światło Pamięci Niezwyciężonym”, w ramach którego 10 listopada o godz. 18.00 zapalone zostaną znicze na żołnierskich mogiłach w naszym regionie. Na zakończenie Barbara Koronkiewicz – Dyrektor II LO podziękowała za obecność przybyłym oraz młodzieży – laureatom tegorocznych konkursów dotyczących tematyki patriotycznej – za pięknie przygotowaną część artystyczną.

Oddając hołd bohaterom walczącym o wolną Polskę, zapalone zostały symboliczne znicze na placu przy II Liceum Ogólnokształcącym, pod „Dębem Niepodległości” oraz pod pomnikiem upamiętniającym nauczycieli i absolwentów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Augustowie, zamordowanych przez Sowietów w kwietniu 1940 r.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie