Wynika to z analiz miejskich władz.

Mówi kierownik wydziału edukacji i sportu urzędu miejskiego Anita Szostak.

zdjęcie ilustracyjne

Do 2026 roku liczba uczniów w szkołach podstawowych spadnie do 2056 uczniów. W porównaniu do obecnego roku jest to prawie o 80 mniej. Nie grozi nam zamykanie szkół, ale na pewno będzie mniej klas. A 80 dzieci, to są trzy oddziały.

Anita Szostak dodaje, że w najbliższych latach zmniejszy się również liczba przedszkolaków.

Z danych dotyczących liczby urodzeń oraz zameldowań w Augustowie wynika, iż w 2021 roku na świat przyszło 171 dzieci. W tamtym roku było to 203, a w 2019 – 250. Tendencja spadkowa jest więc zauważalna i również w przedszkolach nie przewidujemy wzrostu liczby dzieci.

Jednocześnie zmniejsza się liczba mieszkańców Augustowa. Średnio o około 200 rocznie.

| red: kap

autor: Marta Sołtys/.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki