Chodzi o 640 tys. zł dla 22 organizacji pozarządowych. To rekordowa kwota dotacji, jaką samorząd województwa dotąd przeznaczył na działania prozdrowotne. Pieniądze posłużą realizacji przedsięwzięć upowszechniających wiedzę na temat m.in. zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. W czwartek, 25 maja marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali umowy w tej sprawie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Więcej pieniędzy na edukację prozdrowotną  

Początkowo pula pieniędzy na działania prozdrowotne w konkursie wynosiła 140 tys. zł, jednak jak wyjaśniał marszałek Kosicki, w związku z dużą liczbą zgłoszeń organizacji pozarządowych, zarząd województwa zwiększył budżet konkursu na dotacje o 500 tys. zł.

– Zdajemy sobie sprawę, że przedsięwzięcia, które państwo organizujecie, są bardzo potrzebne i wiemy, że będą potrzebne coraz bardziej. Wychodzimy z pandemii, podczas której nasze zdrowie nie tylko fizyczne, ale też psychiczne ucierpiało. Dlatego potrzebujemy szerokiego zakresu działań prozdrowotnych– mówił Artur Kosicki. – Cieszy nas różnorodność złożonych przez państwa projektów, bo są tam i warsztaty, i prelekcje, i spotkania ze specjalistami, zajęcia sportowe, ale też badania profilaktyczne, praktyczne porady dotyczące leczenia. To wszystko jest bardzo ważne– dodał.

Marek Malinowski (w zarządzie województwa odpowiedzialny m.in. za obszar zdrowia) podkreślił, że w programie współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi to właśnie ochrona i promocja zdrowia jest jednym z priorytetów. 

To właśnie dzięki państwu te działania edukacyjne i prozdrowotne są realizowane  zaznaczył. Wszyscy doskonale wiemy, że z kondycją naszego społeczeństwa, nie tylko tu w naszym regionie, ale w całym kraju nie jest najlepiej. Dzięki szerokiemu zakresowi projektów, które będą realizowane, możecie dotrzeć do jak największej liczby osób. Bo są to działania skierowane do wszystkich grup wiekowych: dzieci, dorosłych i seniorów. I oto chodzi!­ mówił Marek Malinowski, gratulując przedstawicielom organizacji pozarządowych.

Za „cenną współpracę” w imieniu organizacji pozarządowych dziękowała zarządowi województwa Aneta Narel z Towarzystwa Sportowo Rekreacyjnego „Badders-Club”.

– Dzięki temu, my jako organizacje pozarządowe możemy realizować wiele cennych projektów, które przysłużą się mieszkańcom regionu – mówiła.

Promocja zdrowia dla każdego

Wśród 22 beneficjentów znalazło się m.in. Radio Orthodoxia. Jak wyjaśniał ks. Mateusz Kiczko, który koordynuje prace zespołu radiowego, dzięki dotacji w wysokości 50 tys. zł zostanie zrealizowany kolejny już cykl audycji z zakresu edukacji i promocji zdrowia pod nazwą „Pytanie do specjalisty”.

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi / fot.: Krzysztof Duszyński

– Będziemy mówić o tym, w jaki sposób zapobiegać chorobom i ograniczać ryzyko ich występowania. Do każdej audycji zapraszamy specjalistę lekarza z danej dziedziny, który będzie odpowiadał na pytania słuchaczy, ale też obalał różne stereotypy dotyczące zdrowia. Tegoroczne tematy to choroby oczu płuc, cukrzyca, ale też dużo będziemy mówić w tym roku o zasadach funkcjonowania systemu działania służby zdrowia, czyli praktyczne porady dla pacjenta – poinformował ks. Mateusz Kiczko.

Najwięcej pieniędzy, bo aż 100 tys. zł otrzymał działające przy Białostockim Centrum Onkologicznym Stowarzyszenie do walki z rakiem. Organizacja planuje cykl konferencji i wydarzeń o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.

– Jako onkolog wiem, jak ważna jest profilaktyka przeciwnowotworowa i jak ogromny wpływ ma na możliwość wyleczenia pacjentów – wyjaśniał przewodniczący stowarzyszenia dr Piotr Skalij – Mamy pomysł, aby wyjść z tą wiedzą z murów szpitala na zewnątrz, uczestniczyć w różnego rodzaju eventach i jak najwięcej mówić o tym, co możemy zrobić jako społeczeństwo, aby ryzyko zachorowania na nowotwór zmniejszyć – mówił.

Projekt nosi nazwę Taktyka Profilaktyka i obejmuje działania skierowane nie tylko do starszych, ale zakłada także zajęcia edukacyjne dla najmłodszych.

Również do młodszych mieszkańców regionu skierowany jest projekt Towarzystwa Sportowo – Rekreacyjnego „Badders-Club”: Badminton w zapobieganiu postępowi wady krótkowzroczności u dzieci. Celem tego trwającego od 2021 roku zadania jest m.in. podniesienie sprawności fizycznej dzieciaków, nabycie umiejętności gry w badmintona i odpowiedzi na pytanie – jak gra w badmintona wpływa na postęp krótkowzroczności u uczestników.

Marszałek Artur Kosicki poinformował, że w przyszłym roku samorząd województwa zamierza zwiększyć pulę pieniędzy na promocję i ochronę zdrowia.

Pełna lista beneficjentów w załączeniu.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Krzysztof Duszyński

Lista zadań organizacji pozarządowych z dofinansowaniem ( 29.85 KB ) 

| podlaskie.eu/