Wprowadzenie kolejnych zmian do augustowskiego budżetu obywatelskiego proponuje radna Aleksandra Sigillewska.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Podczas ostatniej sesji apelowała, by mieszkańcy mogli zgłaszać projekty odnoszące się do terenu spółdzielni mieszkaniowej.

Na terenie spółdzielni mieszka 10 tysięcy osób, czyli 1/3 wszystkich augustowian. Są oni wykluczeni, bo obok nich nie może powstać żaden projekt. A w wielu miastach jest taka możliwość. Apeluję o to, by już w przyszłym roku i u nas tak było.  

Jednak propozycji radnej nie poparł zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz.

Uważam, że byłoby to rozwiązanie dalece problematyczne. Po realizacji takiej inwestycji jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów jej utrzymania i dbania o nią. Musimy mieć również możliwość ingerowania w to, co się tam dzieje. Przy tworzeniu tych projektów na nieswoim terenie jest to problematyczne, abstrahując już w ogóle od możliwości przyjęcia takiego rozwiązania. Choć wiem, że ono w innych miastach funkcjonuje.

Radna proponowała również, by zmniejszyć liczbę głosów, jakie musi uzyskać dany projekt. Obecnie niezbędne jest poparcie przynajmniej 200 osób.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki