Członkowie Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ASON” z niecierpliwością wyczekiwali nadejścia pierwszego tygodnia września 2023 r. Na ten okres zaplanowano, chyba najbardziej ulubioną przez wszystkich, coroczną formę spotkań członków i ich opiekunów. Mowa o wyjazdowych, kilkudniowych turnusach, w trakcie których prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne połączone z warsztatami artystycznymi mającymi na celu rozwój, a często motywację do rozbudzenia w sobie zamiłowania do różnych form sztuki.

„ASON”. fot. augustow.org

Organizatorzy zapraszają do prowadzenia takich warsztatów znanych artystów lokalnych. Zajęcia prowadzili już m.in. malarze, rękodzielnicy, aktorzy, muzycy. Nadal w pamięci pozostaje spotkanie z regionalistą, który w barwny sposób zapoznał uczestników z różnymi dziedzinami życia ludzi zamieszkujących tereny Augustowszczyzny i Suwalszczyzny. Na wielu spotkaniach, tym ostatnim również, gośćmi warsztatów są leśnicy. W bezpośrednich rozmowach przybliżają asonowcom nie tylko florę i faunę naszych lasów, ale zapoznają też ze swoją pracą. Dzielą się swoimi radościami i niepokojami które im, jako grupie zawodowej odpowiedzialnej za nasze wspólne bogactwo przyrodnicze towarzyszą w życiu zawodowym i prywatnym.

Tegoroczne warsztaty w swojej formule były edukacyjno-plastycznymi. Wiodącą sztuką było malarstwo. Nie w tej najbardziej znanej formie, czyli na płótnie, ale na drewnianych deskach. Odbyły się oczywiście też spotkania z fizjoterapeutą i psychologiem.

Wcześniej wspomniano, że turnusy są wyjazdowymi. Mógłby ktoś podważać zasadność takiego określenia, dla wydarzenia które zorganizowane jest na terenie miasta, w którym „ASON” ma swoją siedzibę. I w pewnym stopniu byłoby to słuszne. Z drugiej strony jest to określenie jak najbardziej zasadne. Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ASON” zarówno w adresie swojej siedziby jak i nazwie ma wpisany Augustów, ale jego członkami są osoby z niepełnosprawnościami nawet z innego województwa, a część z miejscowości naszego regionu. Dla nich bez wątpienia jest to turnus wyjazdowy. Nawet dla osób z Augustowa spędzenie kilku dni poza miejscem zamieszkania, którego z różnych powodów nie opuszczają przez większość część roku, to też wyjazd. Po kilku latach organizacji turnusów w innych miejscowościach, członkowie „ASON” doszli do wniosku, że bez konieczności dalszych wyjazdów takie warsztaty mogą być organizowane w Augustowie lub najbliższej okolicy. Dwa razy takim miejscem był ośrodek w pięknie położonym miejscu na „Gołej Zośce” a w tym, ośrodek „August” nad kanałem „Bystry”.

Olbrzymim plusem organizacji warsztatów na naszej pięknej augustowskiej ziemi jest możliwość rejsów po okolicznych jeziorach. Oglądanie krajobrazów i przyrody z pokładu katamaranów, czy jak to miało miejsce w tym roku największego statku żeglugi augustowskiej ,,Swoboda”, to duże ułatwienie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poruszanie się urokliwymi ścieżkami wzdłuż jezior, to raczej forma zwiedzania dla osób sprawnych pod względem fizycznym.

Warsztaty były okazją na wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń i nabycie nowych. Czasem spędzonym wśród osób, które rozumieją, że nie zawsze chcieć, to znaczy móc a każdy ofiarowany dzień życia jest darem często nie doceniamy przez osoby zdrowe. Warsztaty zakończyły się z nadzieję, że za rok jego uczestnicy będą mogli spotkać się ponownie.

I tego im wszystkim życzymy 😊

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne warsztaty zorganizowano dzięki wsparciu Gminy Miasto Augustów, Nadleśnictwa w Augustowie i Banku Spółdzielczego w Augustowie. Za życzliwość i nieustające wsparcie członkowie Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ASON” wszystkim wymienionym serdecznie ❤dziękują.

* Wystawa prac malarskich wykonanych przez uczestników warsztatów będzie wyeksponowana w osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy Hożej 2 w Augustowie.

|Bart.