Rolnicy, pracownicy parków narodowych i wszystkie osoby chcące sprawdzić swoje umiejętności w koszeniu miały do tego okazję w sobotę, 9 września, w miejscowości Zajki (gm. Trzcianne). W „Biebrzańskich Sianokosach”, które się tam odbyły uczestniczył wicemarszałek Marek Olbryś. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Doroczna akcja ma w zamyśle popularyzować ideę sianokosów na podmokłych łąkach. W tegorocznej odsłonie wzięło w niej udział ponad 70 zawodników.

– Mamy tu niesamowitą atmosferę zabawy, choć pomiędzy uczestników wkrada się odrobina rywalizacji. Ale nie o samą rywalizację tu chodzi. Sianokosy organizowane przez Biebrzański Park Narodowy (BPN) to przede wszystkim edukacja ekologiczna, która uświadamia nam konieczność koszenia terenów w sposób przyjazny przyrodzie, gdyż bez pomocy człowieka straciłyby swoje cenne walory przyrodnicze– mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Mistrzostwa w koszeniu łąk bagiennych są organizowane wspólnie przez BPN i gminę Trzcianne już od kilkunastu lat.

– To promocja tradycyjnego, przyjaznego przyrodzie sposobu koszenia bagiennych łąk i oczywiście popularyzacja idei czynnej ochrony przyrody. Taki sposób użytkowania łąk utrzymuje bogactwo przyrodniczego obszarów mokradłowych. Ręcznie koszenie sprzyja występowaniu rzadki gatunków zwierząt i roślin – tłumaczyła Beata Głębocka, kierownik Działu Edukacji i Udostępniania w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Zawody zostały rozegrane w kilku konkurencjach m.in. „specjaliści” dla drużyn dwuosobowych. Tu mogli się wykazać bardziej doświadczeni kosiarze. Była też konkurencja dla osób, które nie mają doświadczenia w ręcznym koszeniu –„O Wójtową Osełkę”. Sędziowie oceniali jakość koszenia każdego zawodnika, m.in. czy ściernisko jest równe oraz czy są niedocięcia trawy pod pokosem.

Podczas sianokosów można też było wykazać się wiedzą związaną z ochroną podmokłych łąk i torfowisk w konkursie wiedzy „Wykosić wiedzą”.

Dodatkową atrakcją były stoiska edukacyjno-promocyjne oraz występy na scenie zespołów folklorystycznych. Zaprezentowały się m.in. Kapela Chłopcy z Nowoszyszek, Zespół Hetmanki z Tykocina i Zespół Tęcza z Trzciannego.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Paweł Krukowski

źródło informacji: podlaskie.eu