Podczas gali w miejskim domu kultury nagrodziliśmy Społeczników Roku 2023. Wyróżnienia są przyznawane osobom i instytucjom, które w ciągu ostatniego roku szczególnie wykazały się prospołeczną postawą. Tegoroczny konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Grupa Otwarta Augustów (GOA) i Miasto Augustów.

fot. UM w Augustowie

Nagrodzona trójka

Zaszczytne tytuły Społeczników Roku otrzymali:

– Barbara Cituk 

– Teresa Jakubowska

– Katarzyna Obek

Zdjęcie: Barbara Cituk „Społecznik Roku 2023”, fot. UM w Augustowie

Laureatom honorowego tytułu „Społecznika Roku” Burmistrz Mirosław Karolczuk wręczył nagrody oraz pamiątkowe statuetki.

– Gratuluję wszystkim zgłoszonym i nagrodzonym w konkursie na Społecznika Roku 2023. Dziękuje za Wasze zaangażowanie i współtworzenie aktywnej, wrażliwej i skupionej na potrzeby innych społeczności naszego miasta. Jestem dumny, że mogę ponownie odznaczyć grono osób, które troszczą się o ludzi powiedział Mirosław Karolczuk Burmistrz Miasta Augustowa

Dziesięciu nominowanych

Do konkursu zostało zgłoszonych 10 osób i instytucji – jednakże, zgodnie z regulaminem konkursu, tylko 3 mogą finalnie otrzymać wyróżnienie. Gratulujemy wszystkim społecznikom angażującym się w pomoc i zachęcamy do zgłaszania wyróżniających się osób i instytucji w kolejnych edycjach konkursu.

[*as] Urząd Miejski w Augustowie