Wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych turystom produktów turystycznych oraz ich popularyzacja, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych to cele XX edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny. W środę, 5 lipca ruszył nabór zgłoszeń do regionalnego etapu. Produkty turystyczne ubiegają się o kilka rodzajów Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

Prawo zgłaszania kandydatur do konkursu przysługuje Polskiej Organizacji Turystycznej, regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom produktów turystycznych, podmiotom z branży turystycznej (m.in. przedsiębiorcom turystycznym), organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeniom działającym w tej dziedzinie.

Certyfikaty, jakie mogą otrzymać produkty turystyczne zgłoszone do konkursu to:

  • Certyfikat POT (przyznawany produktom turystycznym istniejącym na rynku nie krócej niż dwa lata),
  • Złoty Certyfikat POT (wybrany spośród wszystkich produktów turystycznych wyróżnionych w poprzednich edycjach konkursu Certyfikatem POT, jednak nie krócej niż po upływie trzech lat od otrzymania Certyfikatu POT),
  • Turystyczne Odkrycie Roku (przyznawany nowym, posiadającym duży potencjał produktom turystycznym funkcjonującym na rynku nie dłużej niż dwa lata).

Stanowią one rekomendację i gwarancję usług na najwyższym poziomie, podnoszą rangę produktu turystycznego i wzmacniają jego pozycję w ofertach dla klientów, dzięki czemu dany produkt staje się rozpoznawalny w całym kraju, a nawet za granicą.

Zwycięzcy regionalnego etapu konkursu zostaną wyróżnieni Certyfikatami Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 11 września 2023 r., poprzez aplikację dostępną na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu.

źródło: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
oprac.: Cezary Rutkowski

|podlaskie.eu