Dyrektor Mariola Brygida Karpińska wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie zapraszają do Szkoły Podstawowej nr 4. Na przyszłych uczniów klas I czekają przestronne, dobrze wyposażone sale lekcyjne z wydzieloną częścią do odpoczynku. Nasza szkoła ma też bezkonkurencyjne warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych. Mamy halę sportową z zapleczem, nowoczesny sprzęt i boiska zewnętrzne. Wielkim powodzeniem wśród uczniów cieszą się cotygodniowe zajęcia z trenerami w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”. Doskonałe położenie szkoły nieopodal lasu i jeziora pozwala na częste wycieczki na łono przyrody i ruch na świeżym powietrzu.

Pełna zabawek i gier świetlica zapewnia dzieciom opiekę od 7.00 do 16.00, a piękna biblioteka szkolna proponuje bogaty, ciekawy księgozbiór oraz wiele atrakcyjnych wydarzeń czytelniczych i spotkań ze znanymi pisarzami.

Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój i wsparcie dziecka dzięki szerokiej gamie specjalistycznych zajęć: wyrównawczych, terapeutycznych, wychowawczo-profilaktycznych, psychoedukacyjnych. Nasi uczniowie uczestniczą m.in. w programie „Spójrz inaczej” oraz w e-lekcjach z Akademii Aktywnej Edukacji, ucząc się radzenia sobie z problemami bez agresji i środków psychoaktywnych.

Chętnie i często angażujemy się w akcje charytatywne. Tylko w ostatnim roku pomagaliśmy Polakom na Kresach w ramach akcji „Rodacy – Bohaterom”, braliśmy udział w „Górze Grosza” i Zbiórce Żywności Caritas, zorganizowaliśmy loterię fantową dla Deryka, zbieraliśmy karmę dla bezdomnych zwierząt.

Przyszli pierwszoklasiści mogą liczyć na dodatkowe zajęcia plastyczne z użyciem koła garncarskiego, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, a także na wyjazdy i wyjścia do kina, na spektakle, do muzeów. Wezmą udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi i lekcjach żywej historii.

Mogą korzystać z obiadów w szkolnej stołówce, w tym z bezpłatnych obiadów finansowanych przez Fundację „Pajacyk”, a także z dobrze zaopatrzonego szkolnego sklepiku.

W nowym roku szkolnym wychowawczyniami klas I będą panie Jadwiga Okrągła i Alicja Klukowska.

Pani Okrągła uwielbia pracę z dziećmi i traktuje ją jak powołanie. Prowadzi zajęcia w oparciu o nowoczesne metody nauczania, korzysta z pedagogiki zabawy i technologii informacyjnych. Dobrze przygotowuje uczniów do konkursów i sprawdzianów i cieszy się ich sukcesami. Umiejętnie prowadzi zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce. Prowadzi, cieszące się ogromnym zainteresowaniem uczniów, zajęcia plastyczne, na których wykorzystuje origami, szycie, haft krzyżykowy, malarstwo. Organizuje zajęcia z pierwszej pomocy i zajęcia taneczne. Od kilkunastu lat z jej inicjatywy odbywa się Miejski Konkurs Ekologiczny.

Pani Klukowska to także typowy przykład nauczyciela z powołania. Mieszanka energii, ciepła, cierpliwości i empatii sprawia, że dzieci za nią przepadają i w szkole czują się bezpiecznie. Organizuje wiele różnorodnych zajęć umożliwiających realizowanie się dzieci w różnych dziedzinach. Uważa, że indywidualne podejście do potrzeb ucznia to gwarancja sukcesu w klasach młodszych. Z każdą klasą organizuje uwielbiane przez uczniów nocowisko, czyli nocowanie w szkole. Wycieczki to stały punkt w planach pani Alicji. Dzieci poznają ciekawe miejsca w regionie i w naszym mieście. Przygotowuje dzieci do konkursów, zawodów oraz innych imprez organizowanych na terenie szkoły i miasta. Jej uczniowie uzyskują wysokie wyniki w nauce.

Rekrutacja do klas I trwa od 1 do 13 marca, formularze można pobrać na stronie szkoły lub bezpośrednio w sekretariacie.

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Czwórce 4 marca 2020 r. o godz. 17.30. Nasza szkoła to najlepszy wybór dla Twojego dziecka!

Dyrektor szkoły Mariola Brygida Karpińska

i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie

* Artykuł promocyjny