W ostatnim czasie zakończono inwestycję polegającą na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1230B od drogi nr 1228B Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna – Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka.

Zdjęcie inwestycji polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1230B od drogi nr 1228B Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna – Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka

Zadanie obejmowało kompleksową rozbudowę tej drogi na odcinku około 3,2 km, począwszy od wykonania robót ziemnych i nowych podbudów, po bitumiczne i betonowe nawierzchnie, oznakowania i elementy bezpieczeństwa. Całkowita wartość inwestycji wynosząca 6.381.947,24 zł została sfinansowana w kwocie 3.788.266,20 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała kwota w wysokości blisko 2,6 mln zł z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Zdjęcie remontu odcinków drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa

Wcześniej zakończony został również remont odcinków drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa. Remont obejmował odcinki drogi o łącznej długości 1,9 km. Zadanie o wartości 1.184.080,02 zł zostało dofinasowane w kwocie 710 448,01 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach utworzonej w tym roku puli środków na tzw. zadania remontowe, pozostała część został sfinansowana z budżetu Powiatu Augustowskiego.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie