Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zaprasza do wzięcia udziału w debacie poświęconej diagnozie potrzeb i celów nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Debata odbędzie się 27 stycznia 2023 roku o godzinie 10.00 w Miejskim Domu Kultury, sala widowiskowa II piętro, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 (wejście od ul. Kościelnej).

Spotkanie dostępne również na platformie ZOOM
Identyfikator spotkania: 825 6929 9117
Kod dostępu; pkpP5E

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”.

|Urząd Miejski w Augustowie