Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z prośbą o zgłaszanie pustostanów poprzez stronę internet.gov.pl. Zgłoszenie umożliwi prawidłowe zaplanowanie działań związanych z budową sieci szerokopasmowych dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Fot. Zbigniew Bartoszewicz / augustow.org

To umożliwi budowę w najdroższych lokalizacjach

Na stronie internet.gov.pl, poza możliwością raportowania informacji o lokalizacjach ze stacjonarnym szerokopasmowym dostępem do Internetu, umożliwiono również zgłaszanie pustostanów. Dzięki temu będzie wiadomo, w jakich budynkach nie znajdują się żadni potencjalni użytkownicy i gdzie nie ma potrzeby zapewniania dostępu do Internetu.

Jak przekazuje Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na dofinansowanie budowy dostępu do internetu w „najdroższych” lokalizacjach.

Informacje o pustostanach nie są publiczne

Warto pamiętać, że informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internet.gov.pl – będą widoczne jedynie dla ministra właściwego ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.

Co to jest pustostan?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych pustostan to niezamieszkały lub użytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

  •     nie spełnia warunków technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846), lub
  •     został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny lub
  •     jest przewidziany do rozbiórki.

LINKI

Portal internet.gov.pl

http://internet.gov.pl

urzad.augustow.pl/