Po kilku miesiącach negocjacji umowa została podpisana. Miasto Augustów przejmie ruiny pomostów na Dąbku oraz wejdzie jako strona w umowy dzierżawy dotyczące wody i fragmentu plaży. Burmistrz podpisał umowę, która przyznaje Miastu również prawo do dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę.

fot. UM w Augustowie

Historia zwrotów akcji i blokad administracyjnych

Lata temu koleje będące właściciele pomostów na Dąbku sprzedały je prywatnemu właścicielowi. Nabywca zadeklarował odbudowę pomostów i uruchomienie plaży, ale finalnie nic takiego się nie wydarzyło. W mediach pojawiły się tłumaczenia, iż był przekonany, że kupuje również grunt, a nie tylko zniszczone konstrukcje. Swoje prawa wystawił na sprzedaż i znalazł nabywcę. Nowy właściciel podjął kilkuletnią batalię o zyskanie umowy dzierżawy większej powierzchni plaży oraz zaprojektowanie pomostów i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zabiegi trwały kilka lat, a finalnie inwestor zdobył pozwolenie na budowę, ale nie przekonał Lasów Państwowych do dzierżawy większej połaci terenu, więc zrezygnował z inwestycji.

Od kilku miesięcy trwały rozmowy pomiędzy właścicielem a Burmistrzem Augustowa, na temat możliwości przejęcia dokumentacji przez Miasto Augustów. Niestety pierwsze oczekiwane kwoty były zdecydowanie poza zasięgiem Miasta.

Miasto odzyska Dąbek, a mieszkańcy pomosty i kultową plażę

Po kilku miesiącach rozmów i negocjacji strony doszły jednak do porozumienia. Jak mówi Burmistrz Mirosław Karolczuk:

– Cieszę się, że jednak doszliśmy do porozumienia. Te kilka miesięcy twardych negocjacji, sprawdzania dokumentów i weryfikacji partnerów umów dzierżawy przysporzyły nam sporo pracy i emocji. Zwłaszcza, kiedy podczas trwających negocjacji pojawił się filmik nagrany przez jednego z kandydatów na burmistrza, który nie znając tematu czynił publiczne deklaracje. Zaistniała nawet obawa czy rozmowy nie zostaną przerwane przez właściciela, ale zachował się lojalnie i dokończyliśmy cały proces. Odtworzymy pomosty i urządzimy porządną plażę.

Umowa została podpisana dziś w ratuszu. Jak powiedział dotychczasowy właściciel pomostów i dokumentacji Piotr Kotowicz:

– Po wielomiesięcznych negocjacjach, twardych negocjacjach, doszliśmy do porozumienia i mamy podpisaną umowę. Cieszę się, że takie miejsce po latach wróci do mieszkańców Augustowa.

Zbliża się inwestycja

Zgodnie z decyzją Burmistrza Karolczuka, Miasto Augustów uruchomi procedurę przygotowującą przetarg na odbudowę pomostów. Burmistrz ma też koncepcję finansowania inwestycji, co pozwoli na szybkie uruchomienie inwestycji.

– To dla mnie szczególna chwila. Od 9 lat jest to najtrudniejszy z tematów przekazywanych mi przez mieszkańców, głównie Lipowca. Prywatny właściciel, brak dokumentacji, grunty w dzierżawach. Zawsze odpowiadałem, że to sprawa piekielnie trudna i szanse są małe. Dziś z radością mogę mówić, że najtrudniejsze już za nami. Myślę, że w ciągu roku lub dwóch uczynimy Dąbek jedną z najlepszych plaż w mieście. – dodał Zastępca Burmistrza Filip Chodkiewicz.

Umowa opiewa na kwotę 81 tysięcy złotych netto. Miasto Augustów stanie się właścicielem nakładów, pełnej dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę oraz wejdzie w prawa użytkowania wody oraz fragmentu lądu.

[*as] Urząd Miejski w Augustowie