Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Joannie Lisek

Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych

Rady Powiatu w Augustowie

z powodu śmierci

MAMY

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta, Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący i Radni Rady Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

|augustowski.home.pl/